Miljø og tekniske løsninger i fokus i Regjeringsbygg 6 i Oslo

Statsbygg har på vegne av Fornyings-, Administrasjon og Kirkedepartementet og fremtidige brukere av R6, hatt ansvar for prosjektering av innredning, samt innkjøpsansvar for alt inventar og utstyr til de ulike arealene i R6.

Det er lagt stor vekt på at bygget skulle gi gode arbeidsplasser for alle ansatte, samt teknisk gode løsninger. Samtidig som bygget skulle gjøres så rasjonelt som mulig. Valg av løst inventar og utstyr som hensyntok universell utforming og som begrenset miljøbelastningen var også viktig i dette prosjektet.

R6 er delvis nybygg i 13 etasjer og dels sammenføyning og rehabilitering av eksisterende bygg. Blant annet bygningen til tidligere Enkepensjonen fra 1899 (Enkesalen). Til sammen en bygningsmasse på 22 000 kvm. Etter en omfattende byggeprosess fremstår bygget i dag som meget funksjonabelt, representativt og samlende for de enheter som er knyttet til R6.

Arkitekt var Mirjana Grahovac ved Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL