Nytt sikkerhetspsykiatrisk sykehus som vektlegger tilrettelegging og normalitet for brukere, ansatte og besokende.

Sikkerhetsbygget på Østmarka er Norges mest moderne høysikkerhetssykehus, samt Norges største regionale høysikkerhetsbygg, som Lindbak vant møbelleveransen på.

Bygget på nesten 7000 kvm bta bygningsmasse samt store utearealer vektlegger tilrettelegging og normalitet for brukere, ansatte og besøkende.

Arkitektene har vektlagt å få naturen inn i bygget, og fokusert på en fargeskala som samstemmer med dette. Lindbak har sammen med oppdragsgiver vært gjennom en stor prosess med testing av møbler innenfor strenge og særlige restriksjonene som er knyttet til et slikt psykiatrisk høysikkerhetsbygg.

Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene og mye kraft og ressurser er brukt for å finne løsninger som er til det beste for pasientene. Et godt samspill mellom oppdragsgiver og Lindbak har resultert i et godt resultat vi kan være stolte av.

Prosjektgruppe: Hanne Heggem, Liss Mari Øyås og Eva Frøiland
Sivilarkitekter:
Ratio Arkitekter og Carlson Arkitekter
Landskapsarkitektur: Schoenherr
Byggherre:
Sykehusbygg HF
Totalentreprenør:
NCC Building Norge, Avd. Midt-Norge

Foto: Ronny Manuel Danielsen
Se flere bilder fra prosjektet under.