Produktkategori

Barnehage

I en barnehage må møbler og elementer enkelt kunne flyttes, snus og vendes, slik at en annerledes leke- og læringssituasjon kan oppleves.

God gulvplass gjør at barna lett kan sirkulere og forflytte seg omkring. Romløsningene skal bidra til aktiv lek og motorisk utfoldelse. Samtidig skal de skape områder der barna kan trekke seg unna og konsentrere seg i roligere rammer.

Vi skaper en arena som gir barna trygghet og stimulerer til mestring og selvstendighet, skaperglede og gode opplevelser.