Produktkategori

Skole/universitet (elevområder)

ELEVOMRÅDER SOM FREMMER KREATIVITET OG LÆRING.

Møbler til skole og utdanningssektoren må være robuste og tåle hard bruk tilpasset høy aktivitet. Vi legger vekt på ergonomiske og varierte løsninger for både elever, lærere og renholdspersonale.

Undervisningsrommene må gi mulighet for flere læringssituasjoner samtidig, i form av at man kan avgrense områder, sitte sammen i grupper, omdisponere til grupperom eller skjerme for konsentrasjon.