Produktkategori

Auditorium

Skolens auditoriet er et rom som kan variere i størrelse og ha forskjellige bruksområder. I tillegg til forelesninger kan de brukes til avslutninger og forestillinger, eksamener og prøver og andre samlinger. Rommet skal gjerne både være funksjonelt og skape god stemning. Her er det viktig med fleksible møbler av god kvalitet som tåler hyppig bruk. Det er også viktig at rommet har god akustikk og at det innehar teknisk utstyr med lyd og bilde som dekker bruksområdene.

Vi rådgir på løsninger både på møbler, tekstiler og audiovisuelle løsninger tilpasset rommets bruksområdene.