Produktkategori

Spesialmøbler

Fag som forming, sløyd, kjemi, fysikk og mat og krever ikke bare praktiske og formålstjenlige produkter og innredning, men også ha oppbevaring som gjør det lett å ta frem det man trenger raskt.

Møbler og materiell må ha slitesterke overflater og være fleksible for de ulike læringssituasjonene.

Vi har møbler fra bl.a. Lekolar, Aarsland og Grande. Vi kan også levere spesialløsninger ved behov.