Lek og aktivitet

Barn har grunnleggende behov for å bevege seg. Fysisk aktivitet og bevegelse er avgjørende for barns personlige utvikling og gir økt konsentrasjon gjennom skoledagen.

Vi rådgir på møbler og mange gode løsninger og møbler med flere bruksområder som fremmer økt fysisk aktivitet og bevegelse i skolehverdagen.