Resepsjon

Resepsjonen er ofte de besøkendes første møte med bedriften. Førsteinntrykket formes også før vi møter mennesker på arbeidsplassen, og derfor er det viktig å tenke på at en resepsjonsdisk eller en skranke skal inngå i den øvrige helheten i lokalet.

Utforming og løsninger bør tilpasses de funksjonene området skal dekke, aktivitetsnivå og grad av personlig service som skal utføres. Vi har resepsjonsdisker og skranker fra blant annet Aarsland, og hjelper deg gjerne med å finne den riktige resepsjonsdisken eller skranken til dit kontor.