Tavler- Tilbehør

Tavler er fremdeles en viktig del av undervisning, ideprosesser og presentasjoner. De er særlig praktiske å ha i møter hvor ideer og planer skal diskuteres og foreslås, eller hvor tanker skal illustreres visuelt på en enkel og forståelig måte.

Tilbehør som magneter og rengjøringskit gjør bruken av tavler på arbeidsplassen og i møterom mer komplett. La inspirasjon og viktige beskjeder stå lett fremme, og sørg for at tavlene er rengjort når arbeid eller workshop er ferdig slik at tavlen er klar til neste møte.