Tjenester

Tjenester inkluderer utpakking, montering, avfallshåndtering og andre aktiviteter.