Ricoh

Produsent

RICOH

RICOH ble etablert i 1936 og tilbyr dokumenttjenester, programvare og maskiner til bedrifter i hele verden.
De har bakgrunn innen teknologiinnovasjon fra høyhastighets kontorfaksmaskin på 1970-taller via multifunksjons digitalkopimaskiner på 1980-tallet og frem til dagens 3D-skrivere og nettskybaserte nettverksprogrammer.

RICOH her en av de ledende bedriftene innen industriell produktinnovasjon med lansering av RICOH "Advanced Direct Manufacturing Services", som produserer deler og produkter ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.