spengler logo

Produsent

Spengler

Med merket Spengler har Crem International utstyr for fullautomatisk espresso og filterkaffe, både i frittstående utstyr for høy kapasitet og i mindre intuitive bordløsninger.