Røros Produkter

Røros Produkter jobber med mange materialer, så som stål, aluminium, plast og treverk, og skreddersyr løsninger som tilfredsstiller kundenes og brukernes behov. Gjennom deres samarbeid med dyktige produktdesignere får kundene de riktige løsningene.​
Til enhver tid arbeider Røros Produkter med nye utviklingsprosjekter for å kunne tilby gode, miljøvennlige og tidsriktige løsninger.​

Sortimentet består av kildesortering, avfallsbeholdere, vogner og trillebord, benker med bord og plantekasse.