Rehabilitering i kommunehus medtatt i kulturminneplanen i Stavanger kommune

Lindbak i Stavanger ble tildelt den spennende oppgaven å innrede Olav Kyrres gate 19 i Stavanger, etter en ryddig og god anbudskonkurranse.

Olav Kyrres gate 19 stod ferdigstilt i 1971, med nytt sentralbad og administrasjonsbygg for ulike etater innenfor kommunen, som et resultat av arkitektkonkurransen som ble avholdt i 1964.

Bygget er medtatt i kulturminneplanen med forutsetning om fremtidig vern. Riksantikvaren vurderer at bygget er av nasjonal interesse på grunn av dets særegne arkitektur.

Arkitekturen betegnes som betongbrutalisme, som er en retning innenfor den internasjonale senmodernismen som kom til uttrykk i Norge på 60- og 70-tallet. Betongbrutalismen rendyrker betongens materialitet.

Fasadene er rettvinklet, systematisert, repeterende og gir et strengt, nesten autoritært preg. Vertikale betongskiver gir solskjerming for de horisontale vindusbåndene, samtidig som de skaper rytme og variasjon ettersom vi beveger oss omkring bygget.

Lindbak-Olav-Kyrres-gate-19-2019-23.jpg#asset:1122153

Tekniske installasjoner og overlys fremkommer som løsrevne geometriske element i form av piper, pyramider, kupler, prismer og sylindre, samt en imponerende betongutkraging over svømmehallens inngangsparti.

Lindbak-Olav-Kyrres-gate-19-2019-41.jpg#asset:1121897

I prosjekteringen er det lagt stor vekt på å tilbakeføre design, uttrykk og materialer til opprinnelige løsninger, og å forenkle planløsningene i tråd med det opprinnelige konseptet.

Materialbruken er rendyrket og enkel. Bordforskalet betong, furu og glass er gjennomgående materialer i hele bygget.

På bakgrunn av dette er det fra kommunens egne arkitekter, Inger Lise Faltinsen, Laila Løhre og Kathrine Kastellet, lagt vekt på å beskrive møbler som skal understreke og samvirke med den betongbrutalistiske arkitekturen, samt gi assosiasjoner til materialer, palett og formspråk til møbler fra 60-70 tallet. Møblene er enkle, med rene former. Furuoverflater og -konstruksjoner er supplert med flater i sort og hvitt, med innslag av farger forbundet med 70-tallet.

For oss i Lindbak var det staselig å få møblere dette flotte bygget og er svært takknemlig for et godt samarbeid med Inger Lise, Laila og Kathrine samt Bernt Martin Ness fra Stavanger Kommune og Jostein Hølland fra Sweco.

Igjen takker vi YRH for et veldig bra samarbeid på selve leveranse

Kunde: Stavanger Kommune
Når og hvor levert: Stavanger, februar 2019
Områder: Møterom, kontorer, sosiale soner, kantine og lagerrom
Leverandører: Horreds, Lammhults, Interstuhl, Håg, Aarsland, Blå Station, Gøtessons, Glimakra, NCP, Haugstad, Pedrali, Arper, Hay og Trece
Prosjektleder Lindbak: Kåre Sele Krogedal
Arkitekt: Inger Lise Faltinsen, Laila Løhre og Kathrine Kastellet fra Stavanger Kommune.

Foto: Asle Haukland