Resepsjon

Skap et godt førsteinntrykk

Man får bare muligheten til å gjøre ett førsteinntrykk, og dette formes allerede før vi møter menneskene på arbeidsplassen. En innbydende resepsjon med kaffemaskin, stilige møbler og en tydelig identitet som stemmer overens med bedriftens profil er altså med på å forme besøkendes oppfatning. Den vil også virke inspirerende for ansatte, som hver dag vil åpne døren til en hyggelig sone som forteller dem at de har en arbeidsplass de kan være stolte av.

Vi hjelper deg med å utforme resepsjonsområdet på en måte som kommuniserer bedriftens verdier og identitet. Utformingen og løsningene som velges bør tilpasses de funksjonene området skal dekke, aktivitetsnivå og grad av personlig service.

Produkter til resepsjonsområdet

Få inspirasjon til produkter som kan gi dine kunder et godt førsteinntrykk av bedriften

Kaffe til velkomstområde

La kundene få mulighet til å spesialtilpasse sin egen kaffe. Se våre løsninger her.

Norske møbler bidro til å forsterke Farstad Shipping sin identitet i resepsjonsområdet

Les mer