LINDBAK sirkulær rådgiving

Organisasjoner og bedrifter har gjerne store volum av kontormøbler og utstyr og det er vanskelig å ha oversikt over den totale beholdningen. Manglende oversikt og innsikt i hvordan produktene kan få forlenget levetid kan føre til unødvendige anskaffelser som gir både økte kostnader og en negativ miljøpåvirkning.

Tjenesten LINDBAK sirkulær rådgiving innebærer en gjennomgang av samtlige kontormøbler og annet kontorutstyr slik at du som kunde får en komplett oversikt over inventaret ditt. I oversikten gir vi en vurdering av hvilke møbler som bør vedlikeholdes, re-designes eller byttes.

Du får også en rapport knyttet til CO2-avtrykk og potensielle kostnadsbesparelser som kan brukes i miljøregnskap og bærekraftsrapportering.

Det er dette som er sirkulær rådgiving for oss.

FN sitt bærekraftsmål nummer 12 – "Ansvarlig forbruk og produksjon" handler i stor grad om å redusere forbruk.

Dette støtter vi i Lindbak fullt ut, og vi er opptatt av å formidle at det ikke er noen motsetning mellom å bruke mindre og det å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø.

For å bruke mindre må vi først vite hva vi har. Våre sirkulære rådgivere lager derfor digitale oversikter over hvilke kontorprodukter du som kunde eier. Gjennomgangen gjør vi uavhengig av hvem som opprinnelig har levert møblene.

De digitale oversiktene gir innsikt i hva kunden har, og vi gir også råd om hva som kan gjenbrukes, oversikt over CO2-påvirkning og mulige kostnadsbesparelser. Sammen vår tjeneste LINDBAK nytt og brukt syr vi sammen en løsning som er så bærekraftig og kostnadsbesparende som mulig.

Alle møblene katalogføres videre i et oversiktlig digitalt system, som gjør det enkelt å ha oversikt og kontroll.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK sirkulær rådgiving og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.

Kontakt oss for å høre mer om sirkulær rådgiving

DINE KUNDEFORDELER:

 • Full kontroll

  Ved å benytte deg av sirkulær rådgivning får du som kunde full oversikt over kontorproduktene dine. Du får vite hva du har, hvor det står, verdien på produktene og CO2-nivået.

 • Få produktuavhengige råd

  Tjenesten tilbyr vi uavhengig av hvem som har levert produktene til kontoret ditt og uavhengig av valg av leverandør fremover.

 • Det er lønnsomt

  Ved å ha kontroll over inventaret er det lettere å ta gode avgjørelse på fremtidige investeringer, og du som kunde unngår å kjøpe unødvendig utstyr til kontoret.

 • Du sparer tid

  Ved å ha kontroll over inventaret sparer du tid ved fremtidige anskaffelser.

 • Bedre miljørapportering

  Bedrifter må i økende grad rapportere på sin miljøpåvirkning og hvilke grep de tar for å redusere forbruket. Våre sirkulære rådgivere hjelper deg med å ha kontroll på din miljørapportering.