Elevmøbler som fremmer kreativitet og læring.

Vi legger vekt på ergonomiske gode og varierte løsninger for elever, lærere og renholdspersonale. Møbler til skole og utdanningssektoren må være robuste og tåle hard bruk tilpasset høy aktivitet.

Barn har grunnleggende behov for å bevege seg. Fysisk aktivitet og bevegelse er avgjørende for barns personlige utvikling og gir økt konsentrasjon gjennom skoledagen. Undervisningsrommene må gi mulighet for flere læringssituasjoner samtidig, i form av at man kan avgrense områder, sette sammen i grupper, omdisponere til grupperom eller skjerme for konsentrasjon.

Vi rådgir på møbler og mange gode løsninger og møbler med flere bruksområder som fremmer økt fysisk aktivitet og bevegelse i skolehverdagen.

​Møblering av Nordlandet Ungdomsskole

Les mer