Hurra for GDPR!

GDPR gjør at mange bedrifter skjelver i buksene i disse dager. Det få snakker om, er at GDPR er bra for både næringslivet og for folk flest.

GDPR er EUs forordning for personvern – er en av de største endringene i norsk næringsliv i 2018. Konsekvensen av den omfattende digitaliseringen i både næringsliv og offentlige virksomheter er at vi nå blir pålagt bedre sikring av personopplysninger.

Og dette er jo svært gode nyheter! (Med mindre man bevisst ønsker å lure folk, selvsagt.)

Hvorfor er det slik at det meste vi leser om GDPR handler om straff og bøter, når det nye regelverket egentlig er til det beste for oss alle? Det er er på tide å ønske GDPR velkommen, fordi det er viktig for hver enkelt av oss.

Sammen skal vi gjøre det enkelt å oppfylle kravene til den nye loven, og samtidig innføre nye rutiner som gjør oss trygge på at personopplysninger blir håndtert på en sikker og trygg måte

Enkle rutiner

Mye av lovgivningen handler om noe så enkelt som rutiner. Hvem har ikke opplevd å gå til skriveren og finne skuffen full av utskrifter som ikke er hentet? Hvis utskriftene inneholder personopplysninger, er det fare for at de kan komme på avveie.

Det løser vi enkelt ved at utskriften ikke starter før du fysisk dukker opp ved skriveren. Resultatet blir at personopplysninger sikres og papirforbruket reduseres betraktelig, fordi uavhentede utskrifter aldri skrives ut og slettes automatisk

Teknisk sikring av multifunksjonsskrivere

Digital sikring er en av de mer innlysende oppgavene som må løses for å beskytte mot identitetstyveri. Og da tenker vi automatisk på å sikre brannmurer i datautstyr og servere.

Men det vi ofte ikke er klar over, er at mange av de tekniske hjelpemidlene våre også er små datamaskiner. En gammel multifunksjonsskriver som er tilknyttet nettverket kan dermed utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko – hvis den ikke har fått sin programvare oppgradert. Hvis dokumentet du sender fra PC´en ikke blir kryptert, kan det lett fanges opp på sin vei til utskrift.

Les også: Slik gjør du bedriften klar for GDPR

Sikring gjennom programvare

I en bedrift ligger det ofte enorme mengder digital informasjon som ikke er sortert eller strukturert. Et viktig tiltak for å møte lovens krav er å ha programvare som kan finne og søke opp slik informasjon - og være et verktøy for å strukturere informasjonen slik at man kan styre hvem som har tilgang til hva.

Det vi i Lindbak er gode på er å sørge for at utstyret på jobben virker slik det skal. Derfor har vi utviklet serviceløsninger som håndterer sikker dataflyt på arbeidsplassen slik at du er trygg på at virksomheten møter lovens krav til datasikkerhet.

I avtalen kartlegger vi bedriftens behov, foreslår og iverksetter tiltak - og tar oss av service og oppdateringer kontinuerlig. Dette gjør vi fordi Lindbak vil være mer enn en leverandør - vi skal være en partner som hjelper våre kunder med å lykkes.

Å innføre nye rutiner for behandling av personopplysninger skaper rett og slett en tryggere og mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, og bygger tillit i dialog med kunder og samarbeidspartnere.

Det er noe vi alle ønsker, er det ikke?