SOSIALE SONER

De sosiale sonene kan spille en betydelig rolle på arbeidsplassen. De kan være en arena for uformelle møter som både kan være relatert til jobb, eller relasjons- og rekreasjonssted i pausene. I de sosiale sonene sitter og står man gjerne annerledes enn ved den faste arbeidsplassen. Disse sonene spiller en rolle i den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Arbeidsformene som muliggjøres gir en fysiologisk gevinst ved at man skifter arbeidsstillinger oftere enn ved mer statisk plassering av arbeidsbord. Her kan ansatte møtes spontant eller planlagt i små eller større grupper. Utformingen av de sosiale sonene bør kjennetegnes ved at de skaper dynamikk, trivsel og motivasjon. For å få til dette må de ivareta mange funksjonelle og psykologiske prosesser, blant annet ved gode material- og fargevalgharmonier.

NOEN AV VÅRE FAVORITTER

SE PRODUKTUTVALG I NETTBUTIKKEN

Les mer