SOSIALE SONER

De sosiale sonene på arbeidsplassen spiller en betydelig rolle, og blir viktigere på morgendagens kontor. De er en arena for uformelle møter som både kan være relatert til jobb, eller relasjons- og rekreasjonssted i pausene.

SE PRODUKTUTVALG I NETTBUTIKKEN

Les mer