Framtidsretta løysingar preger innredningen på Hogatunet Bu- og behandlingssenter

Lindbak i Førde har levert helse- og kontormøblar til det nye Hogatunet Bu- og behandlingssenter i Eid Kommune. Høg kvalitet og framtidsretta løysingar pregar alle dei 40 bebuarromma, med tilhøyrande kjøkken, stover og sosiale soner. Lindbak har hovudsakleg brukt produkt frå Schou Andersen, Helland, Horreds og LK Hjelle på helsedelen, samt Aarsland, Håg og Rbm på kontor og personalfunksjon. Levering og montering var ferdig og på plass til offisiell åpning 1. april.

Byggherren har satsa stort på innovative løysingar innan velferdsteknologi.

Ansvarlig selger i Lindbak: Aud Aasen, avdeling Førde
Box Design i Bergen v/Anne Devik har vore arkitekt for prosjektet.