Skap gode sosiale soner på arbeidsplassen

De sosiale sonene kan spille en betydelig rolle på arbeidsplassen. De kan være en arena for uformelle møter som både kan være relatert til jobb, eller relasjons- og rekreasjonssted i pausene. I de sosiale sonene sitter og står man gjerne annerledes enn ved den faste arbeidsplassen. Disse sonene spiller en rolle i den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Arbeidsformene som muliggjøres gir en fysiologisk gevinst ved at man skifter arbeidsstillinger oftere enn ved mer statisk plassering av arbeidsbord. Her kan ansatte møtes spontant eller planlagt i små eller større grupper. 

Utforming av sosiale sone

Utformingen av de sosiale sonene bør kjennetegnes ved at de skaper dynamikk, trivsel og motivasjon. For å få til dette må de ivareta mange funksjonelle og psykologiske prosesser, blant annet ved gode material- og fargevalgharmonier.

2023 Nortura Oslo sosialsone mennesker reallybord 24

Noen av våre favoritter

2022 Item Consulting Oslo Kaffe Spengler mennesker 1 L7 A3230

Kaffemaskin i din sosiale sone

God kaffe er et godt utgangspunkt for hyggelige pauser. Vi deler tips til hvordan du skaper en god sosial sone på jobben.
Les mer her