Sirkulær IT-rådgivning er en helhetlig tjeneste for å gjøre innkjøp og bruk av IT og digitale verktøy mer bærekraftig. Gjennom vårt eget rammeverk for digital- og bærekraftig omstilling, hjelper vi kundene med å få kontroll- og ta ansvar for utslipp og miljøavtrykk som følge av deres IT-bruk. Målet med tjenesten er å sørge for at din bedrift tilfredsstiller fremtidens krav og standarder for bærekraftrapportering og klimaregnskap. Samtidig skal vi hjelpe kundene med å holde seg konkurransedyktige og oppnå ønsket effekt ved bruk av teknologi og digitale verktøy. Sammen kan vi oppnå både grønn- og digital omstilling.

Beskrivelse av vår rådgivningsprosess

Unødvendige anskaffelser eller uregelmessig bruk av IT gir både unødvendige kostnader og negativ miljøpåvirkning.

Sirkulær IT-rådgivning innebærer en full gjennomgang av IT-utstyr, digitale verktøy og driftsprosesser, slik at kunden får en komplett oversikt over bedriftens digitale arkitektur, IT-infrastruktur og utslipp knyttet til IT-bruk. Med utgangspunkt i denne oversikten gjør vi en tilstandsvurdering som grunnlag for videre veiledning og digitaliseringsprosess. Målet er at bedriften skal oppnå mest mulig gevinst fra anskaffelser og bruk av digitale verktøy. Og minst mulig utslipp og miljøavtykk i prosessen.

Deretter gjør vi en grundig vurdering av hvilke løsninger som passer best for deg og din bedrift. Eventuelt hvordan du kan oppnå maksimal utnyttelse av digitale verktøy som allerede er tatt i bruk.

Figur Baerekraftstrappa

Vi skreddersyr kravspesifikasjoner og koordinerer eventuelle anskaffelsesprosesser der vi finner leverandører og samarbeidspartnere som kan levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens ønsker, behov, krav og kriterier. Vi sørger også for at IT-utstyret blir ivaretatt og avhendet med fokus på gjenbruk og livsforlengelse, samt resirkulering av enkeltkomponenter og materialer ved endt levetid. Gjennom våre partnere fremskaffer vi dokumentasjon på at avhending er utført iht. prinsipper for sikker sletting, livsløpshåndtering, sirkulær økonomi og bærekraft.

Ved sirkulær IT-rådgivning utarbeider vi en rapport med anbefalinger og mulige tiltak for reduksjon av utslipp, fotavtrykk, effektivisering og kostnadsbesparelser.

Eksempler på innhold og aktiviteter

  • Kartlegging IT-utstyr, digitale verktøy og infrastruktur
  • Beregning og estimat av utslipp og fotavtrykk knyttet til IT-bruk Tilstandsvurdering IT-utstyr, digitale verktøy, infrastruktur og arkitektur Veiledning bærekraftige innkjøp og anskaffelser
  • Veiledning og anbefalinger digital- og bærekraftig omstilling
  • Rapport med vurdering, score og anbefalinger i henhold til Lindbak ITs bærekraftstrapp
  • Prosjektledelse og prosesstyring
Andreas-Lotterud.jpg
For mer informasjon - kontakt oss
IT Raadgivning Rapportmal A4 Mockup Smidig Kontor Lindbak

Utvalgte kunder