AdobeStock-197235860-kaffe-mennesker-remote-bar.jpeg

Drikk kaffe fra Lindbak med god samvittighet

Hvor blir kaffen du drikker produsert, hva slags arbeidsvilkår har kaffebønnene og hvordan påvirkes miljøet av produksjonen?

Lindbaks kaffe er bærekraftig og miljøvennlig, helt fra produksjonen av bønner til bryggingen på arbeidsplassen din. Vi slår oss ikke til ro med at kaffe er sunt for kroppen, vårt mål er at den også skal gi minst mulig avtrykk på naturen og miljøet. Lindbak leverer kun kaffemaskiner med beste sertifisering for strømbruk (A++).

Grønn produksjon av sort gull

Vi ønsker at god kaffe skal være uten bismak, i alle betydninger av ordet. Derfor setter vi krav til at kaffen vi leverer skal være sporbar, at kaffebøndene skal ha gode arbeidsvilkår og at produksjon og levering skjer på en miljøvennlig måte.

Kaffe kalles det sorte gullet, men alt ved produksjonen skal være grønt. Vi samarbeider kun med de beste kaffeleverandørene og med flere organisasjoner for sertifisering og produktmerking.

Her er relevante sertifiseringene knyttet til kaffe:

Europabladet

Europabladet

EUs økologimerke er en frivillig merkeordning som kan settes på alle produkter som oppfyller EUs krav for økologisk jordbruk der minst 95% av ingrediensene være økologisk. Økologisk merking viser at kaffen kommer fra økologiske avlinger der for eksempel syntetiske plantevernmidler og kunstgjødsel ikke brukes.

Les mer her
Fairtradenorge logo 214x214 kvadrat

Fairtrade

Fairtrade er en uavhengig produktmerking med fokus på menneskerettigheter. Bonden garanteres en minstepris og kooperativet får en ekstra premie. Det skaper forutsetninger for bedre arbeids- og levevilkår for kaffebøndene og deres familier.

Les mer her
Utz certified logo svg

UTZ

UTZ skaper gjennom informasjon og utdanning forutsetninger for en mer bærekraftig produksjon, økt produktivitet og høyere levestandard. UTZ-programmet er en del av Rainforest Alliance.

Les mer her
Rainforest alliance coffee sustainability certification organization coffee

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en uavhengig sertifiseringsordning som jobber for å bevare det biologiske mangfoldet, bærekraftige dyrkingsmetoder og bøndenes muligheter til å forsørge seg selv.

Les mer her
Cocoa horizons dark logo

COCOA HORIZON

er et bærekraftsinitiativ for kakaoindustrien. Det fremmer bærekraftig landbruk, styrker samfunn og bevarer naturen gjennom opplæring og støtte, med mål om rettferdige forhold, eliminering av barnearbeid og likestilling.

Les mer her

Rettferdig kaffeproduksjon fra Cemo

Cemo kjøper kaffebønner direkte fra bønder og kooperativer, og får dem levert direkte til brenneriet i Kristiansand. Ved å hoppe bukk over de tradisjonelle eksportør- og importør-leddene kan de være sikre på at de betaler bonden det han skal ha. Det sikrer anstendige levekår for arbeiderne, og rom for å videreutvikle produksjonen. Slikt blir det god og bærekraftig kaffe av.

Cemo Steinar lokale bonder