Matthew feeney Sp Pt1 Ed Hubc unsplash red_Smalt

Våre tips til mer bærekraftige møbelvalg

I Lindbak ønsker vi at våre løsninger og tjenester er med på å skape en bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser. Som en del av dette ønske, streber vi etter å tilby våre kunder løsninger som er både innovative og miljøvennlige. 

Her deler vi tips som kan hjelpe deg å ta mer bærekraftige møbelvalg.

1. Velg møbler av resirkulerte materialer

En av fordelene ved å velge møbler laget av resirkulerte materialer er at de kan være mer miljøvennlige enn produkter laget av nye materialer. Ved å bruke gamle materialer til å lage nye produkter, unngår man å produsere nye råvarer og man er derfor med på å redusere avfallsmengden.

Selv om resirkulering av materialer er viktig i den sirkulære økonomien, betyr det dog ikke at disse produktene alltid er mer miljøvennlige enn produkter av nye materialer. All produksjon krever bruk av energi, og dersom prosessen med resirkulering er mer energikrevende enn prosessen med å lage nye materialer, mister man noe av effekten med resirkulering. Spesielt viktig her er det også hvilken energikilde man benytter, der bruk av fornybare kilder er det beste for miljøet.

Flere og flere av våre leverandører benytter seg av resirkulerte materialer i deres produksjon av nye produkter. Typiske resirkulerte materialer kan være plast, glass og metall.

Les mer her

Produkter av resirkulerte materialer

2. Velg produkter med miljømerker type 1

Å velge produkter med miljømerker type 1 dokumenter at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Miljøkravene fra merke til merke er ikke identiske. Men likt for alle miljømerker som kvalifiserer til type 1 er at de utvikles iht. standarden ISO 14024. Dette innebærer blant annet at merkene er frivillige, miljøkravene utvikler i åpenhet og ligger tilgjengelig for alle og miljøkravene skjerpes jevnlig. Innenfor miljømerker type 1 finner man Svanemerket, EU Ecolabel, Blå Engel (Blauer Engel) og Möbelfakta.

For å gjøre det enklere å handle produkter som har miljømerker av type 1 har vi satt disse som en standard for det vi kaller GRØNT VALG. I nettbutikken kan du enkelt filtrere på GRØNT VALG for å få en oversikt over alle produkter i nettbutikken som har miljømerker type 1.

Les mer her

GRØNT VALG - Produkter med miljøtype 1

3. Se på møblenes CO2-tall

Environmental Product Declaration – EPD – er en måte å standardisere og systematisere tall for ulike miljø- og klimaparametere, slik som CO2-ekvivalenter, energiforbruk og resirkulerte materialer. Tallene brukes til å gi en forståelse av hvilken miljøbelastning et produkt gir.

Hensikten er at man som kunde skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. For hver produktkategori utvikles egne produktkategoriregler (PCR) for blant annet å sikre sammenliknbarheten av de ferdige EPD miljødeklarasjonene.

Les mer her

4. Kjøp lokalt

Å velge norske og lokale leverandører for møbelinnkjøp er en enkel og effektiv måte å ta mer bærekraftige møbelvalg på. Vi er stolte over å ha lange tradisjoner for samarbeid med mange av de ledende norske leverandørene. De fleste norske leverandørene har en sterk miljøprofil, og som bonus er leveransene kortreist.

Vi samarbeider med anerkjente norske leverandører som Flokk, Aarsland Møbelfabrikk, Fora Form, Objekt, Hjelle, Fjord Fiesta, Rewo og Helland. Ved å velge møbler fra norske leverandører støtter du lokal industri samtidig som du reduserer miljøpåvirkningen gjennom kortere transportavstander.

Les mer her

Norske produkter