Et av flere virkemidler som vil kunne bidra til å øke levetiden på produktene, er økt vedlikehold. Omfanget av vedlikehold på et møbel, vil være avhengig av hvor omfattende vedlikeholdsoppgaven er samt hvilket utstyr og hvilken kompetanse som kreves for å gjennomføre oppgaven. Samtidig vet vi at en stor andel av samfunnets CO2-utslipp kommer fra transportsektoren. Det er derfor svært viktig at transportbehovet i forbindelse med vedlikehold er så lavt som mulig. En forutsetning for et lavt transportbehov er lokal kompetanse og tilstedeværelse, hvor en stor andel av vedlikeholdet kan utføres på stedet.

Lindbak er representert på 29 steder i Norge, med egne ressurser innenfor logistikk, montasje og vedlikehold. Gjennom vår lokale tilstedeværelse og kompetanse om vedlikehold og enkel re-design, reduserer vi behovet for transport i forbindelse med vedlikehold. For å kunne tilby mer omfattende re-design som krever spesialkunnskap og spesialutstyr, har vi etablert samarbeidsavtaler med lokale selskaper. Våre lokale ressurser sørger i disse tilfellene for nødvendig koordinering og logistikk for å utføre oppdraget på en enkel og effektiv måte.

Lindbak tilbyr også vedlikehold som en avtalebasert tjeneste. Med LINDBAK vedlikehold sørger vi for at levetiden til møblene forlenges. En vedlikeholdsavtale kan tilpasses etter behov og ønsker, men tar utgangspunkt i ergonomisk tilpasning og en årlig kvalitetskontroll.

Vi forlenger møblenes levetid ved å smøre, etterjustere, stramme, reparere, rense og ved behov foreslå supplering av kontorinventaret. Produktene varer mye lenger, du sparer penger, og sammen sparer vi miljøet for unødvendig forbruk.

Det er dette som er vedlikehold for oss.

Dine kundefordeler

Vedlikehold

Regelmessig service og vedlikehold er viktig for at kontormøblene skal vare så lenge som mulig. Hos Lindbak tilbyr vi alltid en vedlikeholdsavtale før du inngår en generell avtale om kjøp eller leie. Hvert år gjennomgår vi samtlige møbler, og gjør reparasjoner, rens og overflatebehandling på stedet når det er mulig. Utslitte møbler erstattes med tilsvarende brukte eller nye møbler.

Vedlikehold

Ved oppstart av avtalen gjennomfører vi en fullstendig inventarkartlegging. Dette gir både oss og deg oversikt over hvilke møbler dere har, og når det er på tide å bytte eller reparere.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK vedlikehold, og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.

Kontakt oss for mer info

Årlig rengjøring og justering - Kontormøbler

Visste du at kontormøbler trenger årlig rengjøring og justering for å forlenge sin levetid?

De fleste møbler som leveres til kontraktsmarkedet er laget for langvarig bruk av erfarne produsenter med omfattende kunnskap om møbelkonstruksjon med lang levetid som mål.

Samtidig er det normalt at møbler, spesielt de med hud- eller tekstiloverflater, gradvis nedbrytes over tid på grunn av slitasje og ytre påvirkninger fra hudrester, hårprodukter, svette med høy syreinnhold, slitasje og fargeoverføring fra klær, og lignende. Teknisk kvalitet kan også bli redusert hvis mekaniske komponenter ikke vedlikeholdes, slitte deler ikke byttes ut, og overflater ikke behandles riktig. Dette er spesielt viktig for møbler med heltre- og finerte overflater.

Logistikk og montering Lindbak Trondheim 2020 NTNU ZEB lab 10-ansatte

Slik sikrer vi at møblene varer lengre

Handle rengjøringsprodukter i vår netthandel

Daglig og ukentlig vedlikehold og rengjøring - Kaffemaskiner

På kontoret er en god kopp kaffe ikke bare en daglig luksus; for mange er den drivstoffet som holder hjulene i gang. Men bak den gode koppen med kaffe ligger en avgjørende praksis - det daglige og ukentlige renholdet av kaffemaskinen.

For å opprettholde en ren og fungerende kaffemaskin på kontoret, bør det utføres daglige oppgaver som tømming av kaffegruten, rengjøring av dryppbrettet og ukentlige oppgaver som grundig rengjøring av bryggeenheten, avkalking og rengjøring av vanntanken. Dette vil bidra til å sikre at kaffemaskinen fungerer optimalt og gir kvalitetskaffe til de ansatte.

I Stock 1300081409 Kaffegrut

Slik gjør du ukentlig rens av kaffemaskinen

Kontakt oss for en prat om vedlikehold

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK vedlikehold, og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.