Vårt mål er at våre kunder skal ha en smidig IT-hverdag. Med LINDBAK IT total leverer vi et komplett tjenestekonsept innen drift, nettverk, lagring og sikkerhet. I dette inngår alt fra arkitektur, prosjektledelse og implementering av løsninger, til forvaltning, oppgraderinger og døgnbemannet brukersupport.

For bedrifter med et særlig høyt behov for tilgjengelighet og oppetid, drifter vi komplette løsninger basert på pris per bruker.

Det er dette som er IT total, for oss.

Les mer:

Support har som hensikt å gi deg som kunde tilgang på kompetanse og bistand til å løse dine IT-problemer. Alt fra de mer komplekse problemer til helt ordinær IT-support.

Support hos Lindbak er bygd opp i tre ulike avdelinger; 1., 2. og 3. linje support. Sakene tildeles ulike avdelinger basert på kompleksitet.

Fri Førstelinje har som hensikt å gi deg som kunde en forutsigbarhet rundt tilgangen til bistand fra førstelinje hos servicedesk - og økonomien i dette. Fri Førstelinje gir brukerne i bedriften fri tilgang* til å løse enkle feil og problemer i hverdagen. Tjenesten leveres gjennom epost, telefon, chat og fjernstyring.

Førstelinjesaker er saker der hovedfokus er å løse et problem for brukeren der og da, slik at brukeren kan få gjort jobben sin.

24/7 Support har til formål å sikre deg tilgang til support utenfor det tidsrommet som er definert som normal arbeidstid (man-fre kl. 08:00-16:00). Vi leverer her tjenester på 1. og 2. linje fjernsupport og sørger for at disse saker logges og forsøkes løst. Saker som ikke løses blir eskalert og prioritert ved første påfølgende arbeidsdag. Bistand skal senest være påbegynt innen 4 timer fra vi mottar henvendelsen per telefon.

Infrastrukturovervåkning har til formål å gi en forutsigbar, effektiv og trygg forvaltning av kundens infrastruktur innenfor faste tidsrom. Vi benytter et sentralt overvåkningsverktøy som har støtte for en rekke tjenester, applikasjoner og løsninger. Overvåkning foregår ved bruk av fastsatte verdier for varsling eller en intelligent varsling når noe faller utenfor normale verdier i de tilfeller dette er mulig. Vi kjører monitorbasert overvåkning av infrastruktur-komponenter.

M365 Backup er en administrert tjeneste som skal sikre kundens data i Microsoft 365 uten at de selv trenger å foreta seg noe.

Backup er et viktig sikringstiltak hvis du har data du ikke vil miste. Man kan miste data på flere måter – brukerfeil, feil på systemer eller utstyr, hackerangrep o.l. Det er mange måter man kan sikre seg mot uheldige hendelser, men det er backup som redder deg når uhellet faktisk inntreffer.

Mange bedrifter har informasjon og datasystemer som er kritisk for den daglige driften. Vi leverer backup av dine data i skyen gjennom Total 365 Backup.

Klientdrift M365 har til formål å gi en forutsigbar, effektiv og trygg drift og forvaltning av dine PC-klienter. Tjenesten sørger for økt produktivitet og stabilitet ved at klientene til enhver tid er oppdatert og sikret. Med Klientdrift M365 kan man «enklere» bytte enhet planlagt eller om uhellet først er ute.

Internett skal sikre kunden tilgang til en trygg og robust internettforbindelse samt et felles punkt for support og hjelp. I feilsituasjoner kan det være vanskelig å vite om

det er feil på nettverksutstyr, sluttbrukers utstyr eller internettforbindelsen. For å gjøre anskaffelsen og drift av internettaksessen lettere for kunden tilbyr vi nå tjenesten Lindbak WAN. Dette gir kunden full kontroll over alle kostnader knyttet til internettforbindelsen, samt trygghet for at drift og support blir ivaretatt.

Vi bestiller aksessen og håndterer alt rundt leveransen, og sørger for 1.linje support ved problemer på WAN aksessen.

Nettverk som Tjeneste leverer en komplett og bekymringsfri nettverksløsning til din bedrift. Leverandøren leverer nettverksutstyr til kunden til en fast pris pr. enhet pr. måned. Dette gir kunden full kontroll over alle kostnader knyttet til nettverket, samt trygghet for at drift av nettverket blir ivaretatt.

Vi sørger for drift av leid nettverksutstyr (Herunder brannmur, switcher og aksesspunkter.), Feilretting av nettverksutstyret, Teknisk overvåkning av nettverksutstyret og oppdatering av fastvare på nettverksutstyret

Cyberangrep er en stor trussel mot alle bedrifter og mange har derfor anskaffet seg løsninger som forsøker å stoppe angrepene før de lykkes, samt en backup tjeneste for å kunne hente seg inn igjen dersom det skjer. Men langt færre har løsninger for å oppdage et pågående angrep og dermed er mulighetene for å stoppe det før skaden har skjedd sterkt redusert.

Derfor er sikkerhetsovervåkning med tilhørende respons «prikken over i’en» innenfor IT-sikkerhet.

Mange cyberangrep oppdages først lang tid etter de faktisk startet, og etter at angrepet er «ferdig». Typisk vil dette være når systemer slutter å virke, eller man ikke får logget på. For eksempel fordi alle systemer, databaser og servere er kryptert og angriperen krever løsepenger for å gi tilbake tilgang til filer og systemer. Et annet eksempel er når man oppdager at sensitiv data er på avveie og fritt tilgjengelig på internett eller det mørke nettet.

Uansett utfall resulterer dette i prosesser som både er tidkrevende og kostbart å løse for det selskapet som er truffet.

Sikkerhetsovervåkning og respons har som formål å avdekke angrep så tidlig som mulig, for å stoppe eller minimere skaden der de andre sikkerhetsmekanismene ikke var nok. Sikkerhetsovervåkning og respons er en tjeneste som er aktiv 24/7 og som bruker AI for å avdekke kommende trusler. Den filtrerer informasjon opp imot et kontinuerlig oppdatert register fra sikkerhetsinstanser som Kripos, Unit 42 og Wildfire, slik at tjenesten alltid er oppdatert med informasjon om nye angrepsmetoder.

Les mer her

IT-SIKKERHET

Hva kan true virksomheten, hva kan true de ansatte, og hva truer dine data? Sikkerhet handler minst om systemer, mest av alt om mennesker. IT-sikkerhet handler om å redusere menneskelig svikt og bygge bevissthet og kultur rundt selve sikkerhetstankegangen.

Ved kontinuerlig overvåkning sikrer vi dine data, men også gjennom årlige sikkerhetskurs for dine ansatte hvor vi setter fokus på de preventive tiltakene.

En sikkerhetsrapport vil oppsummere status på bedriftens IT-infrastruktur. Bakgrunnen for rapporten er en gjennomgang av hvilke aktive tiltak bedriften har gjort og eventuelt også simulerte angrep som tester både teknisk sikkerhet og de ansattes rutiner for å unngå å «gå i fella». Vi anbefaler ny sikkerhetsrapport fire til seks ganger i året.​

I Stock 1207615710 It sikkerhet