Har arbeidsplassen din den optimale sammensetningen av arbeidsstasjoner, sosiale soner, kreative soner og møterom? Utnyttes lokalene på best mulig måte - og hvordan skal du som kunde kunne vite det?

Gjennom bruk av sensorteknologi kan vi kartlegge og gi innsikt i bruksmønster, temperaturer, luftkvalitet og alt som skal til for å vite noe om hvordan menneskene i organisasjonen bruker kontoret. Basert på kartleggingen kan vi bidra til å optimalisere utnyttelsen av arealet, og bistå med valg av kontorløsninger som øker trivselen og effektiviteten hos de ansatte.

Det er dette som er smarte kontor for oss.

Figur Smarte kontor teknologi Radgivning Effekter
Vi tilbyr booking og sensor sammen eller hver for seg. I tillegg til rådgivning gjennom hele prosessen for å sikre at du når dine konkrete målsetninger.

Fordeler med sensorteknologi

Innsikt Ikon Lindbak

Friksjonsfrie lokaler

Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb.

Booking Ikon Lindbak

Smart booking

Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner.

Smarte Kontor Ikon Lindbak.png

Bedre kontorhelse

Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet

Friksjonsfrie lokaler

Se hvilke arealer og arbeidsplasser som er ledige når du kommer på jobb.

I store virksomheter med aktivitetsbaserte arbeidsplasser/"free seating" kan det være et irritasjonsmoment å starte dagen med å lete etter en ledig arbeidsplass.

Ved å ta i bruk sensorer og visning av ledige plasser på en skjerm eller en app, vil ansatte enkelt finne en ledig plass og komme raskt i gang med dagens arbeidsoppgaver. Sammen med at du raskt kan se hvilke møterom og stillerom som er ledige, gir dette en smidig arbeidshverdag uten tidkrevende og irriterende booking-prosedyrer.

iStock-1094557424-LR_close-mennesker-smarte kontor-arbeidsplass-pc-kontorstol

Smart booking

Enkelt å finne og reservere ledige arbeidssoner

Hvis du vet at du eller et prosjekt du deltar i har behov for én eller flere arbeidsplasser fram i tid, kan du via en booking-app, få oversikt over hvilke plasser/områder som er ledige, og på en enkel måte reservere disse. Dersom du/dere av en eller annen grunn ikke benytter dere av arbeidsplassen/ arealet, vil sensorteknologien og egendefinerte regler i bookingløsningen automatisk frigjøre arealet.

Vi kan integrere løsningen med Office 365, i tråd med GDPR og vi kan styre hvem som skal ha fortrinn på booking i bestemte området eller lokasjoner.

Smarte kontor booking mobil

Samhandling gjennom smart booking:

  • Hvem skal på kontoret i dag?
  • Er det noe poeng for meg å dra på kontoret? 
  • Jeg trenger raskt et ledig stillerom.
  • Jeg må booke meg en arbeidsplass til jeg skal inn på kontoret. 
  • Jeg trenger en parkeringsplass.

Vi gir deg oversikt og innsikt som gir deg en smidig arbeidshverdag.

Dame sitter og jobber på kafe med kaffe-pc

Bedre inneklima

Bedre inneklima gir bedre helse, trivsel og produktivitet

Inneklimaet på arbeidsplassen er viktig for arbeidstakernes helse, trivsel og produktivitet. Ved bruk av sensorer vil du til enhver tid ha innsikt i verdier som temperatur, CO2, støy, lys og radon i lokalene, og hvordan disse verdiene har utviklet seg over en definert periode. Denne innsikten gir et faktabasert grunnlag for å iverksette korrigerende tiltak. Det er krav til hvordan inneklima skal måles – vi hjelper deg med dette og mulige tiltak.

2022 Barga Flyt Lindbak Trondheim Kaffepause Mennesker RM 4492

Smarte integrasjoner skaper muligheter og effektivitet

Vår løsning er laget for sømløs integrasjon med en rekke plattformer. Noen eksempler inkluderer:

  • Planløsning som viser ledige plasser på skjerm i arealet
  • Bookingpaneler for enkel og rask tilgang til ressurser.
  • Integrasjoner mot driftsystem enten det gjelder kantine eller facility management (FM).

Enten det er fullstending samhandling mellom systemer og avdelinger gjennom integrasjoner, eller om det er tilstrekkelig med varsler og regelmessige rapporter tilpasses vår løsning dine spesifikke ønsker. Valget er ditt, og mulighetene er mangfoldige.

Temperatur Sensor Chip Smarte Kontor Distruptive Technologies

Noen av våre kunder

Kontakt oss for å ta en prat om sensorteknologi

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK smarte kontor, og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.

2022 Barga Flyt Lindbak Trondheim Mennesker Vindu uformell Moeteplass RM 4485