Organisasjoner og bedrifter har gjerne store volum av kontormøbler og utstyr og det er vanskelig å ha oversikt over den totale beholdningen. Manglende oversikt og innsikt i hvordan produktene kan få forlenget levetid kan føre til unødvendige anskaffelser som gir både økte kostnader og en negativ miljøpåvirkning.

Tjenesten Sirkulær Rådgivning innebærer flere steg, der det første er registrering av eksisterende møbler kunden har og tilstanden på disse. Dette gjøres digitalt i en løsning som er tilgjengelig både via mobiltelefon og en nettleser. Gjennom dette får kunden en komplett oversikt over sitt eksisterende inventar. Neste steg er å benytte denne informasjonen til å kunne rådgi ut fra dagens og fremtidige behov. Dette kan være utarbeidelse av løsningsforslag ved ombygging, rehabilitering eller flytting der eksisterende møbler tegnes inn. Som kunde vil du også få råd om vedlikehold og enkle reperasjoner for å få møblene til å vare lenge. Våre kunder får også en rapport knyttet til CO2-avtrykk og potensielle kostnadsbesparelser som kan brukes i miljøregnskap og bærekraftsrapportering.

Flere større virksomheter ønsker å benytte informasjonen til å etablere en oversikt over sine eksisterende møbler på tvers av sine lokasjoner. Overflødige møbler tilgjengeliggjøres for andre enheter i virksomheten og/eller overfor andre kunder.

Hvis kunden ønsker å selge sine brukte møbler, kan informasjonen lastes opp i vår eller andre netthandelsløsninger. 

Det er dette som er sirkulær rådgiving for oss.

REgister

Lindbak tilbyr en egenutviklet digital plattform som gjør det enkelt å registrere og holde oversikt over møbler og inventar. Løsningen kan benyttes både via PC/nettleser og som en mobilapplikasjon. Plattformen er utviklet med fokus på brukervennlighet, og den gir våre kunder og andre utvalgte brukere muligheten til å også selv registrere møbler. Dette gir den fleksibiliteten som behøves; for eksempel kan en sirkulær rådgiver fra Lindbak utføre den første registreringen av inventaret, mens dere selv kan legge til nye møbler etter behov. 

Det finnes en rekker fordeler med katalogisering. Det mest åpenbare er en fullstendig oversikt over hvilke møbler som finnes, hvor de er lokalisert og hvilken tilstand det er i. Dette skal hindre unødvendig kjøp av nye møbler, en liste over møbler som trenger enkelt vedlikehold for å vare lenger samt en mulighet å få et fullstendig CO2-regnskap på møbler og inventar.

Ønsker du sirkulær rådgivning? - kontakt oss
2021 Gjenbrukslager Stine Gjeving 23

FN sitt bærekraftsmål nummer 12 – "Ansvarlig forbruk og produksjon" handler i stor grad om å redusere forbruk. Vi i Lindbak er opptatt av å formidle at det ikke er noen motsetning mellom å bruke mindre og det å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø.

For å bruke mindre må vi først vite hva vi har. Våre sirkulære rådgivere lager derfor digitale oversikter over hvilke kontorprodukter du som kunde eier. Gjennomgangen gjør vi uavhengig av hvem som opprinnelig har levert møblene.

De digitale oversiktene gir innsikt i hva kunden har, og vi gir også råd om hva som kan gjenbrukes, oversikt over CO2-påvirkning og mulige kostnadsbesparelser. Sammen vår tjeneste LINDBAK nytt og brukt syr vi sammen en løsning som er så bærekraftig og kostnadsbesparende som mulig.

Alle møblene katalogføres videre i et oversiktlig digitalt system, som gjør det enkelt å ha oversikt og kontroll.

Sirkulaer Raadgivning i Stock 820609122 Overlay

Dine kundefordeler

Sirkulaer Radgivning Ikon Lindbak

Full kontroll

Ved å benytte deg av sirkulær rådgivning får du som kunde full oversikt over kontorproduktene dine. Du får vite hva du har, hvor det står, verdien på produktene og CO2-nivået.

Sirkulaer Radgivning Ikon Lindbak

Få produktuavhengige råd

Tjenesten tilbyr vi uavhengig av hvem som har levert produktene til kontoret ditt og uavhengig av valg av leverandør fremover.

Sirkulaer Radgivning Ikon Lindbak

Det er lønnsomt

Ved å ha kontroll over inventaret er det lettere å ta gode avgjørelse på fremtidige investeringer, og du som kunde unngår å kjøpe unødvendig utstyr til kontoret.

Sirkulaer Radgivning Ikon Lindbak

Du sparer tid

Ved å ha kontroll over inventaret sparer du tid ved fremtidige anskaffelser.

Sirkulaer Radgivning Ikon Lindbak

Bedre miljørapportering

Bedrifter må i økende grad rapportere på sin miljøpåvirkning og hvilke grep de tar for å redusere forbruket. Våre sirkulære rådgivere hjelper deg med å ha kontroll på din miljørapportering.

Noen kundecaser

Bestill sirkulær rådgivning

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK sirkulær rådgivning, og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.

Sirkulaer Raadgivning Tjeneste Overlay Kvadrat Smidig Kontor 1080x1080 Lindbak
IStock 872006502 Mennesker pc rådgiving

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat om LINDBAK sirkulær rådgiving og andre tjenester som inngår i LINDBAK smidig kontor.

Ønsker du å høre mer om våre sirkulære rådgivningstjenester?

Kontakt oss

Sirkulære rådgivere - Nasjonale kunder

Sirkulære rådgivere - Midt-Norge

Sirkulære rådgivere - Nordvest og Vestlandet

Sirkulære rådgivere - Rogaland / Agder

Sirkulære rådgivere - Østlandet / Innlandet

Sirkulære rådgivere - Nord-Norge