Toppbilde resirkulerte materialer produkter mobler

Produkter av resirkulerte materialer

I dag er det stadig flere som ønsker å ta vare på miljøet, og en av måtene å gjøre dette på er å velge produkter laget av resirkulerte materialer. Dette er produkter som er laget av materialer som tidligere har blitt brukt til andre formål, og som nå er blitt gjenvunnet og brukt til å lage nye produkter. Dette kan være alt fra gamle trebjelker til gamle bildeler, brøytestikker og plastflasker.

Resirkulerte materialer Capisco Mater Abstracta
HÅG - Capisco Puls kontorstol, Mater - Ocean stol, Abstracta

En av fordelene med produkter laget av resirkulerte materialer er at de kan være mer miljøvennlige enn produkter laget av nye materialer. Ved å bruke gamle materialer til å lage nye produkter, unngår man å produsere nye råvarer og man er derfor med på å redusere avfallsmengden. Resirkulering er derfor spesielt viktig når vi snakker om bruk av knappe ressurser, ressurser vi har en begrenset mengde av på jorden.

Selv om resirkulering av materialer er viktig i den sirkulære økonomien, betyr det dog ikke at disse produktene alltid er mer miljøvennlige enn produkter av nye materialer. All produksjon krever bruk av energi, og dersom prosessen med resirkulering er mer energikrevende enn prosessen med å lage nye materialer, mister man noe av effekten med resirkulering. Spesielt viktig her er det også hvilken energikilde man benytter, der bruk av fornybare kilder er det beste for miljøet.

Videre er det viktig å sjekke om produktet man vil benytte til produksjon består av kjemikalier og stoffer som er farlige for miljøet, eller som ikke er egnet for den nye funksjonen produktet skal få. Her er det også viktig å ta høyde for at kvaliteten man skal ha på produktet man skal produsere, også blir god nok med resirkulerte materialer.

Avfallshierarkiet

Når alt dette er sjekket ut og man er fornøyd med materialvalg og sluttprodukt, vil resirkulering av materialer stort sett være mer miljøvennlig enn bruk av nytt materiale. 

Avfallshierarkiet viser oss en enkel beskrivelse på hvilke tiltak som gir oss best effekt i forhold til å redusere mengden avfall i verden. Her hos oss kan du velge å benytte deg av både tiltak på nivå 2, ved å handle brukte produkter, samt tiltak på nivå 3 ved å handle produkter som er laget av brukt, resirkulerte materialer.

Avfallspyramiden

Resirkulerte materialer i møbelproduksjon

Flere og flere av våre leverandører benytter seg av resirkulerte materialer i deres produksjon av nye produkter.

 • Plast
  Plast er en av de største forurensningskildene i verden. Ved å velge produkter laget av resirkulert plast, hjelper du til med å redusere behovet for produksjon av ny plast og minimerer mengden plastavfall som havner i naturen.
 • Glass
  Glass er et materiale som kan resirkuleres uendelig uten å miste kvaliteten. Ved å velge glassprodukter laget av resirkulert glass, bidrar du til å spare energi og redusere behovet for råmaterialer.
 • Metall
  Metallproduksjon krever store mengder energi og ressurser. Ved å velge produkter laget av resirkulert metall som aluminium eller stål, bidrar du til å redusere energiforbruket og begrense uttaket av jomfruelige råmateriale.

Produkter med resirkulerte materialer

Resirkulerte materialer Normann Copenhagen Bit Stool HAY ECO Magis Bell Chair
Normann Copenhagen - Bit Stool, HAY - AAC seteskall, Magis - Bell Chair

Bruk av avkapp og rester fra annen industri/produksjon

Flere og flere av våre leverandører har også begynt å lage produkter av restematerialer fra ordinær produksjon. Vitra lager blant annet et skrivebordsunderlag av skinnrester, Repad. Andre leverandører lager nye møbler fra avkapp i tradisjonell treindustri og biter som ellers ville blitt brent. REWO er et godt eksempel på en slik bedrift. Materialene benyttes eksempelvis til å lage bord, gulv og annet interiør.

REWO lager produkter av overskuddsmaterialer
Resirkulerte materialer Vitra Repad Mater Ocean Rewo Stryntrappa
Vitra - Repad skrivebordsmatte, Mater - Ocean stol, REWO - Avkapp

Tekstiler av resirkulerte materialer

Tekstilavfall er et stort problem over hele verden. Ved å velge produkter med tekstiler av resirkulerte materialer kan man bidra til å redusere avfall og energiforbruk knyttet til produksjon av nytt materiale. Flere av våre tekstilleverandører lager nå gode og vakre tekstiler som er laget av resirkulerte materialer, men det er et faktum at tilgangen på stoff gjør det vanskelig for dem å endre alle tekstiler, og at det derfor kan være vanskelig å benytte noe mer enn en liten andel resirkulerte materialer i ett tekstil. Dersom vi klarer å lage gode systemer for innsamling av materialer og bedre teknologi for å resirkulere, vil det etter hvert kunne bli bedre vilkår også for slik tekstilprodulksjon.

Her lister vi opp noen eksempler på tekstiler som består av minst 98% resirkulerte materialer.

 • Gabriel
  Blend, Bond, Chili, Cura, Cura Screen, Cyber, Felicity, Just, Noma, Repetto, Rondo, Tale, Tonal.
 • Kvadrat
  Broken Twill Weave, Reflect, Revive 1, Sone, Steelcut beat, Tero Outdoor.
Kvadrat - Tekstil Blend, Gabriel - Overskuddstekstiler, HÅG - Tion kontorstol

Produkter med tekstiler av resirkulerte materialer