I Lindbak har vi troen på at det å være tett på og ha god dialog skaper det beste samarbeidet. Med vekt på å være en samarbeidspartner, og ikke bare en leverandør, er vi opptatt av innsikt i dine behov, og kompetanseoverføring til deg som er kunde. ​

Et godt samarbeid bygges gjennom tillit, respekt og gode relasjoner. Først når dette er på plass kan vi sammen finne den riktige strategiske tilnærmingen til IT og forretningsutvikling. ​

Som din støttespiller på IT synes vi det er viktig å tenke både kortsiktig og langsiktig, og å være fleksibel nok til å tilby de løsningene som til enhver tid er riktige for deg. Da får du også samarbeidspartner som skaper større lønnsomhet og effektivitet i bedriften din.​

Det er dette som er IT-rådgivning, for oss.​

Tjenester innen IT-rådgivning

Sirkulær IT-rådgivning er en helhetlig tjeneste for å gjøre innkjøp og bruk av IT og digitale verktøy mer bærekraftig. Gjennom vårt eget rammeverk for digital- og bærekraftig omstilling, hjelper vi kundene med å få kontroll- og ta ansvar for utslipp og miljøavtrykk som følge av deres IT-bruk.

Les mer

Som din digitaliseringspartner ønsker vi å hjelpe deg med å holde bedriften konkurransedyktig og sørge for at du oppnår ønsket effekt ved bruk av teknologi og digitale verktøy. Målet med tjenesten er å sørge for at din bedrift tar nye steg i digitaliseringstrappa, der digitalisering brukes som virkemiddel for å realisere deres mål.

Les mer

Vi sørger for sikkerhetskompetanse og i din bedrift. Ta kontakt med en sikkerhetsrådgiver.

Kontakt oss

Klient som tjeneste er en leiemodell fra Lindbak IT som gir kunden muligheten til å frigjøre seg fra innvesteringer i egen maskinvare, og kun leie dette som en ferdig løsning. Utstyret som leies ut skal dekke kundens behov spesifisert i egen kravspesifikasjon som Lindbak IT utarbeider sammen med kunden.

Les mer

Kurset har som formål å gi grunnleggende kunnskap og forståelse for hvorfor IT-sikkerhet er viktig, og hvordan du kan oppnå et nødvendig sikkerhetsnivå i din bedrift. I kurset fokuserer vi på de vanligste angrepsmetodene, potensielle konsekvenser og hvordan man kan forebygge sårbarheter.

Kontakt oss

Smidig prosjektledelse er en fleksibel metode for å planlegge, lede og gjennomføre prosjekter. Tilnærmingen handler om å skape mest mulig verdi for oppdragsgiver gjennom kontinuerlig forbedringer og iterasjoner. Man fokuserer på å finne de beste løsningene og stadig optimalisere resultatet underveis i prosjektet.

Les mer

Vårt M365-kurs skal gi basiskunnskap og grunnleggende kompetanse på bruk av M365-verktøyene og gi et godt innblikk i hvordan disse kan brukes både individuelt og som gode samhandlingsverktøy. Kurset inneholder opplæring, tips og triks for en mer effektiv og smidig arbeidshverdag.

Les mer

Kurset har som formål å gi grunnleggende kunnskap og forståelse for hvorfor IT-sikkerhet er viktig, og hvordan du kan oppnå et nødvendig sikkerhetsnivå i din bedrift. I kurset fokuserer vi på de vanligste angrepsmetodene,potensielle konsekvenser og hvordan man kan forebygge sårbarheter.

Les mer

Tjenesten har som formål å løse utfordringer eller utforske et emne på en kreativ måte. Målet med en workshop er å lære, utforske, samt generere nye ideer og løsningsforslag sammen med andre. Workshop kan også være et ledd i å lede større prosesser, der man ønsker å fremme involvering, eierskap og entusiasme fra alle involverte.

Les mer

Noen av våre kunder

LOKAL TILHØRIGHET

Med lokal tilstedeværelse har vi god erfaring med å forstå lokale SMB-markeder og forretninger, og samtidig ha kompetansen til å hjelpe deg på din digitale utvikling.

FORUTSIGBARHET

Vi er store nok til å sette enkelhet, skalerbarhet, kompetanse og forutsigbarhet i høysetet.​

Andreas-Lotterud.jpg Silje-Mari-Nybraten.jpg
For mer informasjon - kontakt oss
Charlesdeluvio Lks7vei e Ag interaksjonsdesign-mennesker
IT Raadgivning IT 3 Ikoner Temaside Smidig Kontor A4 Lindbak