Sammen skaper vi trivsel og effektivitet på arbeidsplassen vår

Vi mener at bedriftens styrke ligger i de menneskene som jobber her. Det er vårt mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for bedriften og for egen utvikling. Vi tror at utfoldelse, trivsel, fellesskap og meningsfylte oppgaver er viktige drivkrefter hos den enkelte. Vi legger derfor opp til delegering av ansvar og myndighet slik at alle får størst mulig selvstendighet i arbeidet. Vi vil at alle skal føle tilfredsstillelse over å være ansatt i Lindbak og føle at de har oppnådd noe ved dagens slutt. 

Arbeidsrelevant kompetanseheving og individuell videreutvikling skal stimuleres, og vi legger vekt på intern rekruttering og karriereutvikling. Det skal være like muligheter for ansettelse, utvikling og avansement, uansett bakgrunn. Vår ambisjon er å ha stort mangfold og likestilling blant både ansatte og i ledelsen, og vi skal ha kompetente ledere, som opptrer i tråd med våre verdier og lederprinsipper.

På denne siden kan du lese om reisen til noen "Lindbakere". Les mer om de ulike reisene under her i Lindbak+Meg.