Fora Form Re Form stoler toppbilde

Fora ReForm

Gir originale Fora Form produkter nytt liv

Fora Form har satt reparasjon og gjenbruk av originalmøbler i system! Fora ReForm er et konsept for å gi originale Fora Form produkter nytt liv, gjennom lokal oppgradering og ny sertifisering.

Med løsningen Fora ReForm ønsker Fora Form å skape et sirkulært kretsløp fra råvare til gjenbruk, og dermed hindre at et møbel blir kastet som følge av et slitt trekk, ødelagt armlene eller utdatert preg. Ved å reparere eller gjenbruke et Fora Form møbel reduseres CO2-fotavtrykket med 50 til 70 prosent sammenliknet med kjøp av et nytt møbel. Man får både et fornyet og oppgradert møbel, og en ny fem års garanti. Fora Form utsteder også en ny miljødeklarasjon (EPD) for ditt reformerte produkt som dokumenter det faktiske CO2-avtrykket og miljøfordelene ved Fora ReForm.

Fora Form Re Form Original Laminette chairs being assembled 1
Foto av gamle Fora Form stoler som blir vedlikeholdt og god som ny. For å illustrere deres konseptet Fora Reform.

En bærekraftig tilnærming til deres designarv

Gjennom solid håndverk og tidløst design har Fora Form skapt møbler for sosiale møteplasser siden 1929, og deres ambisjon har alltid vært å skape de store innendørsopplevelsene. Nå tar de grep for å forlenge og fornye innemiljøer ved å gi sine designklassikere nytt liv med nye materialer. Slik reduserer man svinn i alle ledd.

Store mengder møbler kastes i dag fordi det finnes få, eller ingen muligheter for å reparere, modernisere, eller sørge for å ivareta originaliteten på et møbel som har vært utsatt for tidens tann. Fora ReForm er et nytt tilbud som gir lengst mulig liv til Fora Form møblene dine. Med originale deler garanterer Fora Form for både kvalitet og uttrykk som øker bruktverdien, forlenger levetiden og ivaretar produktets originalitet.

Se hvordan her

Om Fora Form – Norske kvalitetsmøbler siden 1929

Fora Form er en norsk møbelprodusent som i samarbeid med norske designere lager gode samspill der mennesker møtes. Møblene henter inspirasjon fra nordiske verdier som likhet, demokrati og åpenhet og tar utgangspunkt i at mennesker skal trives, mestre og utveksle gode ideer på best mulig måte. Fora Form er den bedriften i Norge som har vunnet flest designutmerkelser siden deres oppstart i 1929. Deres mål er å produsere bærekraftige kvalitetsmøbler av gode materialer og med lang levetid til offentlig bruk.

Les mer om Fora Form

Møbler fra Fora Form