Nye arbeidsvaner, større behov for fleksibilitet, økt digitalisering og et større fokus på miljø og bærekraft, har gjort at behovet for effektiv og oversiktlig print- og dokumenthåndtering har blitt større.​

Med LINDBAK dokumentflyt får du alle utskriftstjenester du trenger til en fast pris per måned – Alt på én og samme faktura. Du kan enkelt og fleksibelt tilpasse tjenesten etterhvert som behovene endres, slik at du har alltid har en løsning som er tilpasset bedriftens faktiske behov. ​

Som IT-ekspert med fokus på digitalisering, hjelper vi deg med å effektivisere arbeidsmetoder med sikkerhet og personvern i fokus. Lavere forbruk av papirbaserte dokumenter vil gi både redusere kostnader og bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Det er dette som er dokumentflyt for oss.​

IT sikkerhet

Printtjenesten kan overvåkes, og på den måte forhindre sikkerhetsbrudd og info på avveie i din bedrift. På denne måten ivaretas.

Kultur Ikon Lindbak

Ved å logge på med kode eller kort sikrer du at alle utskrifter blir konfidensielle. Dette forenkler IT-hverdagen siden det reduserer mengden utskrifter og prosesser.

Baerekraft-Ikon-Lindbak.png

Ved å redusere unødvendig print, kan papirforbruk reduseres med inntil 40%. Vi kan også bidra med CO2-nøytralt utstyr og miljørapportering.

Varehåndtering Ikon Lindbak

Brukerne kan skrive ut hvor du vil og til hvilken printer du vil. Vi leverer også automatisk tonerbestilling og ivaretar berøringsfrie operasjoner. Løsningen gir også forutsigbare fakturaer.

IT Drift 24-7

Å sette ut driften av printere dine til et eksternt selskap, gir for eksempel dine IT-ansatte mer tid til å fokusere på sine egne kjerneoppgaver. Brukerne slipper å mellomlagre skannede dokumenter på e-post.

Service Ikon Lindbak

Med 28 lokale servicekontor i hele landet er det kan du ha direkte kontakt til en lokal tekniker. Vi sørger også for 24/7 helpdesk dersom ønskelig.