Møblering av Nordlandet Ungdomsskole i Kristiansund kommune

Nordlandet Ungdomsskole sto ferdig total renovert til skolestart høsten 2015, og Lindbak fikk gleden av å levere møbler til hele bygget.

Leveransen omfattet blant annet; klasserom, garderober, administrasjon, lærerarbeidsplasser, elev- og personal kantine og fellesarealer. Mye av innredningen besto også av spesialtilpassede møbler.

Skolen er på 6800 m2, og har i dag 38 ansatte og ca. 300 elever.

Interiørarkitekt: Norconsult Solem Arkitektur v/ Berit Høgset

Fotograf: Kvernberget Fotostudio