SPACE-følelse på CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet) ved NTNU Samfunnsforskning

CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet) ved NTNU Samfunnsforskning, jobber med forskning og utvikling innenfor romfart.

Ved planlegging og design av de nye arealene våre var det viktig for oss at rommene og møblene skulle være funksjonelle slik at de best mulig støtter opp under de arbeidsoppgavene som skal utføres der. Samtidig hadde vi krav til estetikk, da formidling, undervisning og omvisning er viktig for oss. Vi ville at det både skulle se profesjonelt ut og reflektere sektoren vi jobber innenfor – romfart.

Brit-Eli Danielsen


Det nye arealet består av et kontrollrom der kontrollromsoperatører jobber døgnet rundt for å kontrollere og overvåke eksperimenter om bord på den internasjonale romstasjonen (ISS). De tilstøtende rommene blir brukt som test-, trening- og forskningsareal, samt møterom. CIRiS hadde nedsatt en prosjektgruppe som utarbeidet krav til funksjonene vi ønsket i arealene og fikk hjelp av Martha Vårheim ved Rojo arkitekter til å tegne og designe rom og møblering. Kunden kom innom Lindbak sitt showrom med tegninger og forslag fra arkitekt. Eva hos Lindbak gitt gjennom tegningene i fellesskap med kunden, og valg av møbler og løsninger fikk frem kundens ønsker og krav til rommene.

Eva Frøiland ved Lindbak hjalp oss å finne møbler med de funksjonene og utseende vi ønsket. Vi fikk god oppfølging underveis i bestillings- og leveringsprosessen. Alle rommene og møblene er nå tatt i bruk og vi er veldig fornøyd med både funksjon, kvalitet og estetikk.


I kontrollrommet var ønsket at møblene skulle oppfylle krav til ergonomisk utforming og tilpasning til den enkelte operatør. I tillegg skulle arbeidsbordene ha plass til å presentere alle skjermene operatørene har behov for. I forsknings- og møteromsarealene var det viktig at møblene var fleksible slik at møtebordene enkelt kan settes sammen til et stort møtebord eller flere små gruppebord. I tillegg ønsket kunden at alle møblene skulle ha et estetisk uttrykk som passet inn i rommet.

Det ble valgt sorte møbler, og H09 stolene fra HÅG ga den riktige følelsen. Det ble brukt Nano laminat på bordplatene for å unngå gjenskinn, fingermerker og flekker på bordene.

Ansvarlig selger i Lindbak: Eva Frøiland