Profilering og utforming av fellesareal hos NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

NTNU Bygg og miljø ønsket å profilere seg internt både for ansatte, elever og besøkende. Avdelingen ligger i den eldre bygningen på høyskolen og har frem til nå vært noe uoversiktlig. Målet med prosjektet var å skape en ny fresh identitet for NTNU Bygg og Miljø og å skape et sted hvor studentene ville være og føle stolthet over.

Det var også et ønske om å skape en bedre stemning for studentene så fellesarealene ble oppgradert med bilder og med ny tilpasset møblering for sosialisering og studier. Whiteboard tapet og korkvegger dekker deler av veggene hvor elever og lærere kan formidle fritt i ett ryddig, men kreativt format. Dymotekst ble brukt i kombinasjon med bildene for å si noe om avdelingene i stikkordform. Bakgrunnen for dette valget er at avdelingen lenge har benyttet denne typen tape/tekst. Historiefortelling ble en del av konseptet og gjennomgående i hele bygget. Hver avdeling har en helt som er presentert i trapperommene, med et pikselert stort bilde og med tekst eller formel knyttet til helten., sier ansvarlig interiørarkitekt Brit Hassel fra Norconsult Solem Arkitektur

Geir Mogen ble leid inn for å ta bilder av avdelingene ute i felten og inne i studieområdet og bildene ble printet til spesialbygde rammer og til bruk på store veggfelt. Dette var et prosjekt med mye positivitet, både fra NTNU sin side og leverandørene sin side. Geir Mogen, Plenum, Lium og Lindbak jobbet i tett samarbeid for å få alle detaljene på plass.

Det er alltid hyggelig å jobbe med Lindbak som leverandør, alltid god servise, info og levering i tide. De er også en positiv leverandører som ser løsninger og har et bredt sortiment med få restriksjoner, avslutter Brit Hassel.