LINDBAKplussMEG Jan Erik Prestvik farger

Jan Erik Prestvik

Lindbak - et godt sted å jobbe

I Lindbak har vi en klar filosofi om at det er summen av den enkelte medarbeiders gode prestasjoner som bringer oss fremover. Med våre verdier kundefokusert, engasjert og nyskapende ønsker vi å signalisere at det skal være like muligheter for ansettelse, utvikling og avansement, uansett bakgrunn. Lindbak ønsker derfor alltid kompetente personer med de rette holdningene velkommen. Jan Erik Prestvik (33) er en av dem vi ønsket velkommen i 2015. Eller formelt i april 2016, som han selv sier. Det var da han fikk fast jobb hos oss.

For Jan Erik er utdannet kokk, og jobber i dag på Logistikkavdelingen hos oss i Trondheim. Her monterer han møbler og jobber med service. Vi kaller han «sosialministeren», for det er han som inviterer kollegaene hjem på middag i helgene.

Det er den samme Jan Erik som i 2015 var sykmeldt, og som etter 10 år som kokk, hadde møtt veggen og trengte en pause. Så fikk han muligheten til å komme i gang igjen, gjennom et pilotprosjekt hos NAV. Prosjektet hadde som mål å få folk gradvis tilbake i arbeid. Etter samtaler og tester hos NAV fant han ut hva han var god på. Det viste seg at Jan Erik var en praktiker, og han kunne da velge mellom praksis hos Toyota eller hos oss i Lindbak. Han valgte Lindbak, og angrer ikke i dag. I november 2015 begynte Jan Erik å jobbe to dager i uken som montør hos oss gjennom pilotprosjektet. Dette fungerte så bra at han gikk opp til fire dager på veldig kort tid, og fem måneder senere ble han fast ansatt.

Følte seg sett

- Det var møtet med Lindbak som gjorde at jeg valgte dem. Jeg visste ikke noe om Lindbak fra før, men i møtet med dem ble jeg sett, og de hadde troen på meg, forteller Jan Erik.

- Lindbak var tydelige og sa "Vi har en plan om å ansette deg hvis du gjør det bra, da har du jobb her". Og det var nok motivasjon i seg selv. I tillegg var det miljøet. Jeg følte at jeg ble tatt imot på en god måte og det ga meg en piff til å komme meg ut igjen. For meg er det en fast og trygg arbeidsplass, som jeg håper kan vare i mange år, fortsetter han.

Lindbak Trondheim 120219 3834-logistikk-ansatte

Menneskene i Lindbak

– Det beste med å jobbe hos Lindbak er først og fremst menneskene, men jeg liker jo i tillegg det jeg holder på med også. En god jobb for meg er når jeg føler at jeg ikke har vært på jobb, bare hatt en fin dag. Tror kanskje jeg har det ofte, for jeg tenker jo ikke over at jeg er ferdig på jobb, forteller Jan Erik. 

Han mener at i Lindbak tenkes det annerledes når vi rekrutterer. 

– Vi jobber så godt sammen selv om vi er veldig forskjellige. Flere av oppgavene som skal gjøres krever jo ingen utdanning, så du må se an folket på en annen måte. De personlige egenskapene blir viktige, for da sklir man lettere inn i det miljøet vi har. Vi møtes også på fritiden, og de nye som begynner sier at arbeidsmiljøet her er helt unikt, fortsetter han.

Lindbak Trondheim logistikk trukk
Jan Erik sammen med sine gode kollegaer i Trondheim

Får bruke styrkene sine

I Lindbak opplever Jan Erik å få bruke styrkene sine, både det å være praktiker og løsningsorientert. Han sier selv at han alltid ser etter løsninger, og mener det er den viktigste egenskapen å ha i jobben sin. Jan Erik er veldig glad for at NAV tok kontakt, hjalp han i gang i 2015, og skisserte en løsning gjennom pilotprosjektet. Det har gitt han fast jobb, nye venner, en god arbeidsgiver og en bedre helse, både fysisk og psykisk. 

Han gir følgende råd til andre som har vært i en fase i livet hvor det har vært mørkt, der en pause har vært nødvendig:

- Vi må ikke være så redde for å prøve noe nytt. Det gir mer å være i jobb enn å sitte hjemme og synes synd på seg selv. Nå er det dem på Lindbak som kommer hjem på middag til meg, avslutter han stolt.

Lindbak Trondheim logistikk
Jan Erik inviterer gjerne gjengen hjem til seg på middag
LINDBAKplussMEG Bannere nettside midt

Verdifullt samarbeid med NAV

For oss i Lindbak gir samarbeidet med NAV oss en mulighet til å få testet ut kandidater som ikke naturlig ville søkt på stillinger via finn.no. Vi får samtidig i en periode testet om kandidaten og vi er en god match og at kandidaten leverer på våre verdier. Målsetning for Lindbak er å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og gi arbeidstrening til personer som av ulike årsaker har behov for hjelp til å komme tilbake i full jobb, og å kunne tilby mer langsiktige arbeidsavtaler med fast ansettelse. Vårt arbeidsmiljø har fokus på å utvikle mennesker. I hovedsak er samarbeid med NAV et lokalt anliggende da alle avdelinger i Lindbak har ulikt kompetansebehov, men vi ser at logistikk og montasje/ teknikerroller er roller der vi klarer å finne en god match.

Les mer på våre karrieresider