Ecura Ny IT leverandør 2021

Ecura inngår samarbeid med Lindbak IT

Lindbak IT har inngått samarbeid med Helseforetaket Ecura om en komplett IT-plattform for administrasjon og utføring av helserelaterte oppgaver. Samarbeidet har som mål å utvikle Ecura innen både helseteknologi, sikkerhet og brukeropplevelse hos ansatte.

Om Ecura

Ecura har siden 2016 levert bo- og habiliteringstjenester på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag, til brukere med utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Selskapet er også godkjent leverandør av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og tilbyr tjenester som stasjonær sykepleie og hjemmesykepleie. Gjennom datterselskapet Vangseter tilbyr de i tillegg rusbehandling til privatmarkedet. Totalt sysselsetter Ecura ca. 1700 personer, og er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet.

Et selskap av Ecuras art, oppbevarer og håndterer store mengder sensitive persondata, og behovet for løpende oppdatering og rapportering er stort. Dette er oppgaver som gjøres av ansatte som i stor grad jobber ute på institusjoner eller utfører tjenester hjemme hos brukerne. De ansatte trenger dermed tilgang til selskapets programmer og data mens de er på farten. Tilgangen må være friksjonsfri, samtidig som personvernet ivaretas og sikres på best mulig måte.

Ecura Omsorg med verdighet og kvalitet

Ideell kunde for oss i Lindbak

De senere årene har vi i Lindbak IT skrudd oss slik at vi i mye større grad enn tidligere jobber helhetlig med kundene våre. Vi er opptatt av å være en samarbeidspartner og ikke en leverandør. Vi ønsker å fylle rollen både som rådgiver, leverandør og strategisk sparringpartner for fremtidig innovasjon og utvikling.

Noen ganger ser vi at denne helhetstankegangen krever modning hos kundene – de er rett og slett ikke klare for det internt. Dette skyldes nok delvis at de er vant til å shoppe tjenester hos ulike leverandører, og dermed ikke er vant til at en og samme aktør kan dekke et så bredt behov.

Hos Ecura var imidlertid denne helheten en klar del av anbudsutlysningen. Selskapet ønsket seg en langsiktig partner som kan levere en god «IT-opplevelse» til sine 1700 ansatte, og utvikle gode systemer sammen. Dette forutsetter en aktør som er sterk på både operativ IT og strategisk IT, og som har tyngden og erfaringen som skal til for å drive den utviklingen de ønsker.

– I den grad vi IT-folk er opptatt av musikk, var i hvert fall dette som musikk i våre ører sier Mats Thorvaldsen, daglig leder i Lindbak IT. Vi liker å kalle det at vi leverer verdiøkende infrastrukturtjenester, og i samarbeidet med Ecura tror jeg nettopp det at de er en kunde som ønsker å utvikle seg, blir en av nøklene til suksess.

Gjennom å sette brukere i fokus, i et IT-perspektiv, ønsker vi å gi de ansatte i Ecura stabile og trygge verktøy for å være operative der det trengs.

Deler miljøfokuset


I Lindbaks tjenestekonsept Smidig kontor har vi lagt stor vekt på å gå bort fra en lineær forretningsmodell og over til en sirkulær modell. Sentralt i dette er det å forlenge livssyklusen på produktene vi leverer, og å bidra til å dempe fotavtrykket til kundene våre.

Måten vi ønsker å forlenge utstyrets livssyklus, er todelt: Først og fremst består det av å være proaktiv når det kommer til vedlikehold av utstyr kundene har kjøpt av oss. Og ikke minst har vi gode løsninger som sørger for at møbler og utstyr som har gjort sitt hos èn kunde, enkelt kan gjenbrukes av en annen kunde – uten at det går på bekostning av nytteverdien.

Norge er det landet i verden hvor det kastes mest elektronikk per innbygger. En del komponenter i for eksempel telefoner og PC-er er basert på råstoffer som verden til og med holder på å gå tom for. Da anser vi det som både viktig og riktig at et landsdekkende selskap som Lindbak tar dette på aller største alvor. Derfor må vi også sørge for at det blir enkelt for kundene våre å gjøre grønne valg. Dette gjelder selvfølgelig like mye på interiør og møbler som på AV- og IT-utstyr.

I anbudet for IT-tjenester var Ecura på sin side opptatt av at anskaffelsene skulle bestå av bærekraftige leveranser generelt, og grønn IT spesielt. Her har vi sett på miljøkonkrete tiltak som vi i Lindbak IT kan bistå Ecura med, etter at plattformen er levert:

 • Øke eget gjenbruk
 • Demontere og gjenbruke kurante deler fra brukt utstyr
 • Vedlikeholde og reparere skadede produkter
 • Videresalg/videreformidle overskuddsutstyr
 • Kildesortere utstyr som har oppnådd «End of life»
 • Sporbar avhending av utstyr
 • Leie utstyr fremfor å eie
 • Bevissthet rundt fysisk oppmøte
Les mer om Lindbaks bærekraftsarbeid her
Smidig kontor groenn banner

Samtidig som vi skal være en langsiktig partner for Ecura, skal vi også utstyre administrasjon og alle de øvrige ansatte med IT-utstyret de har behov for i det daglige.

Lindbak vil være Ecuras SPOC (Single point of contact) for alle henvendelser knyttet til IT-drift. Ecura drifter selv førstelinje for sine brukere, og vil benytte Lindbaks «Helpdesk» for bistand til oppgaver som ikke løses internt.

IT Total Tjenestelogo Overlay Kvadrat Smidig Kontor 1080x1080 Lindbak

I samarbeid med tredjepartsleverandører har vi har også erfaring med utvikling av integrasjoner, for å kunne samle masterdata på ett sted. Til Ecura skal vi levere rapportmoduler i PowerBI (Business Intelligence) og PowerApps, som muliggjør automatiserte arbeidsflyter og prosesser. Med PowerApps-plattformen får Ecura både adgangssystem, besøksregistrering, inventaroversikt samt rapporter for salg og oppsalgsmuligheter. 

IT Raadgivning Tjenestelogo Overlay Kvadrat Smidig Kontor 1080x1080 Lindbak


Som samarbeidspartner på skyleveranser er det viktig for oss å levere en helhetlig god skystrategi. Med dette mener vi at det er vår oppgave å komme med innspill til hvordan Ecura kan få mest mulig nytte av sine lisenser, med tanke på både funksjonalitet og økonomi. Det er viktig at lisenser er i henhold til behov, og derfor legger vi opp til jevnlige lisensrevisjoner, slik at Ecura ikke betaler for lisenser de ikke benytter.

Skytjenester Tjeneste Overlay Kvadrat Smidig Kontor 1080x1080 Lindbak

Leveransen i implementeringsfasen vil bestå av følgende:

 • Bistand med sikkerhetsarbeidet og ISO 27001

 • Driftsplattform i Microsoft Azure

 • Driftsplattform for nettverket på alle lokasjoner

 • Lisensadministrasjon

 • Klientadministrasjon

 • IT-support

 • Applikasjonsdrift

 • Applikasjonsforvaltning

 • Tilgangsstyring

 • Installasjoner

 • Oppgraderinger

 • Prosjektstøtte

 • Anskaffelse av maskinvare

 • Sikker utskrift

 • Lyd og bilde til møterom

Smidig kontor groenn banner med ikoner