Fogia Tiki Bollo Gront Hawthorn 0034

Grønt valg

Type 1 sertifiserte produkter

Vår bærekraftsvisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid på norske arbeidsplasser. Vi ønsker derfor å gi deg innsikt i fordelene ved å benytte produkter som har miljømerker av type 1. Vi har valgt å sette dette som en standard for det vi kaller GRØNT VALG. Målet er å gjøre det enda enklere å handle grønt og bærekraftig.

Hva er miljømerker type 1?

Miljømerker type 1 dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Les mer her
Groent Valg Produktguide 2022 Mockup Display 1920x1080 Lindbak

Vi har nå laget en GRØNN PRODUKTGUIDE hvor vi har samlet alle våre GRØNT VALG-favoritter.

Se brosjyren her

Sittemøbler merket med GRØNT VALG

Bord merket med GRØNT VALG