Lindbak it Kreativ data oppkjøp 2

IT-nyhet

15.04.2021: Lindbak IT og Kreativ data står seg sammen

Lindbak IT og Kreativ data slår seg sammen og blir en av Innlandets ledende leverandører innen IT-drift og digital sikkerhet

Lindbak IT og Kreativ data slår seg sammen og blir en av Innlandets ledende leverandører innen IT-drift og digital sikkerhet. Etter sammenslåingen blir Lindbak IT og Kreativ Data ett felles selskap under navnet Lindbak IT. Selskapet vil etter sammenslåingen ha 22 ansatte og hovedkontor i Ringvegen 16 i Gjøvik.

De to selskapene har kompetanse som utfyller hverandre godt og dette er en svært god løsning sett fra et kundeperspektiv. Kreativ Data har vært en velrenommert og kjent aktør i markedet i over 20 år. Denne lange og stolte historien vil vi også videreføre i høyeste grad, gjennom sammenslåingen med Lindbak IT.

Vårt mål er å sikre en bekymringsfri IT-hverdag og skape trygghet lokalt for våre kunder. En stadig større del av arbeidshverdagen blir digital, og det kan være vanskelig å være oppdatert på alle tekniske løsninger og oppdateringer til enhver tid. Stadige nye krav til sikkerhet og sikring av kundeinformasjon gjør at mange heller setter bort IT-drift. Dette frigjør mye tid og ressurser som dere heller kan bruke på utvikling av sin egen virksomhet. I tillegg til drift av løsninger stiller Lindbak IT opp med råd og løsninger som styrker bedriftens utvikling.

Lindbak-konsernet har klare ambisjoner om videre vekst i Norge innen leveranser av utstyr og tjenester i IT-markedet, og etter denne sammenslåingen blir vi et av Innlandets største IT-selskaper.

Om Lindbak IT

Lindbak IT betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, nettverk, lagring, hardware og sikkerhet. Med kontinuerlig overvåkning og førstelinje er våre kunder alltid trygge, og er sikret forutsigbarhet både på drift og kostnader. Lindbak IT er Helsenett-godkjent og drifter løsninger i skyen og eget datasenter, og onsite med lokal tilstedeværelse. Selskapet er godkjent lærlingebedrift og sertifisert Miljøfyrtårn.

Lindbak IT eies av

- Lindbak-konsernet i Trondheim - 51%
- Thorvaldsen-gruppen fra Gjøvik - 39%
- CSG Holding fra Gjøvik - 10%.

Lindbak it Kreativ data oppkjøp 1
Fra venstre: Svein Karlsen, Mats Thorvaldsen, Bjørn Arild Amundsen og Even Kyseth

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Mats Thorvaldsen, daglig leder Lindbak IT (tlf. 416 46 202)
Svein Karlsen, daglig leder Kreativ Data (tlf. 930 85 777)
Even Kyseth, styreleder Lindbak IT, tlf. 913 37 881