Barnehagemøbler for læring, lek og utfoldelse.

Møbler og elementer må enkelt flyttes, snus og vendes slik at en annerledes leke- og læringssituasjon kan oppleves. God gulvplass gjør at barna lett kan sirkulere og forflytte seg omkring. Romløsningene skal bidra til aktiv lek og motorisk utfoldelse, men samtidig gi mulighet for å oppleve steder der man kan trekke seg unna og konsentrere seg i roligere rammer. Vi skaper en arena som gir barna trygghet og stimulerer til mestring og selvstendighet, skaperglede og gode opplevelser.

Barnehagemøbler for læring, lek og utfoldelse - Ranheimsfjæra barnehage

Les mer