Bedre lydnivå og akustikk hos Multiconsult

Multiconsult hadde i lang tid hatt problemer med lydnivå og akustikk i sine lokaler på Sluppen i Trondheim. Lokalene består for det meste av betong og høye glassvinduer, noe som er stilrent og flott – men ikke særlig støyvennlig. De kom til Lindbak for å få hjelp til å implementere løsninger for å bedre lydopplevelsen for både ansatte og besøkende.


Forekomsten av støyproblemer vanlig hos mange bedrifter. Problemene kan skyldes alt fra feil romløsning, feil materialvalg, eller feil innredning. Mange tror også at støyreduserende løsninger tar ned det visuelle uttrykket. Det er en sannhet med svært store modifikasjoner.

Vi anbefalte derfor Zilenzio lydplater, med fototrykk fra Multiconsults eget bildearkiv. Ut fra størrelse og materialbruk i arealet anbefalte vi 11 plater i ulik størrelse, fordelt over hele lokalet sammen med skjermvegger fra samme leverandør. På denne måten oppnådde vi et resultat som ble helt fantastisk ikke bare akustikkmessig – men også visuelt. Dette har forbedret hverdagen til både ansatte og besøkende hos Multiconsult.

Støy på kontoret? Slik fikser du dårlig akustikk!