Administrasjon

Besøk:
Nordslettvegen 1
7038 Trondheim

Post:
Postboks 2435 Torgard
7005 Trondheim

Send en forespørsel

LindbakGruppen, administrasjon

Tore Lindbak

Adm. direktør LindbakGruppen

934 57 899

tore.lindbak@​lindbak.no

Morten Lindbak

Styreleder

934 57 898

morten.lindbak@​lindbak.no

Anne-Lise Skarsvaag

Økonomisjef konsern

982 06 934

anne-lise.skarsvaag@​lindbak.no

Kristel Johansen

Kontormedarbeider

934 57 841

kristel.johansen@​lindbak.no

Beate Glørstad

Regnskapsmedarbeider

930 00 427

beate.glorstad@​lindbak.no

Lars Tangen

Økonomikonsulent

930 00 628

lars.tangen@​lindbak.no

Liv Trang

Regnskapsmedarbeider

930 00 618

liv.trang@​lindbak.no

Christine Solem

Økonomikonsulent

930 00 528

Oddrun Slettahjell

Senior regnskapskonsulent

930 00 421

Håvard Vagnildhaug

Leder Intern IT

934 57 797

havard.vagnildhaug@​lindbak.no

Eirik Hauge

IT-driftskonsulent

950 01 655

eirik.hauge@​lindbak.no

Lillian Thomassen

Senior Systemkonsulent

922 89 840

lillian.thomassen@​lindbak.no

Hilde Tøssebro

Senior regnskapskonsulent

48002465

hilde.tossebro@​arnesen.no

Lindbak AS, administrasjon

Reidun Granstrøm

Salgskonsulent Interiør, avd. prosjekt og rammeavtaler

93457724

reidun.granstrom@​lindbak.no

Dag Kleven

Adm. direktør

93457820

dag.kleven@​lindbak.no

Jan Petter Lindbak

Viseadm. direktør

93457897

jan.petter.lindbak@​lindbak.no

Simon Morseth

Salgsdirektør Interiør

93457795

simon.morseth@​lindbak.no

Ingunn Sandnes Laugen

Markeds- og kommunikasjonssjef

91165068

ingunn.laugen@​lindbak.no

Keir Olsen

Salgs- og servicesjef Teknologi

92065781

keir.olsen@​lindbak.no

Grethe Olaussen

Prosjektmedarbeider

97126408

grethe.olaussen@​lindbak.no

Per Skredderstuen

Servicesjef

91847288

per.skredderstuen@​lindbak.no

Lindbak Retail Systems AS, administrasjon

Erik Tomren

Administrerende direktør

992 96 943

erik.tomren@​lindbak.no

Martin Lie-Nordsjø

Direktør økonomi og administrasjon

922 81 001

martin.lie-nordsjo@​lindbak.no

Malin Breilid Uggedal

Konsulentleder

982 98 882

malin.uggedal@​lindbak.no

Lars Bjørnar Listhaug

Direktør produktutvikling

922 43 752

lars.bjornar.listhaug@​lindbak.no

Trond Klevstuen

Direktør strategisk utvikling

982 22 189

trond.klevstuen@​lindbak.no

Lars Christian Rambech

Leder produktleveranse

934 57 729

lars.rambech@​lindbak.no

Kenneth Eide

Salgs- og produktansvarlig hardware

934 57 735

kenneth.eide@​lindbak.no

Fredrik Holth

Salgs- og markedsdirektør

958 91 268

fredrik.holth@​lindbak.no

Jørgen Høviskeland

Leder teknisk

934 57 769

jorgen.hovisekland@​lindbak.no

Bjørn Nordvik

Incident Manager

934 57 837

bjorn.nordvik@​lindbak.no

Henrik Arvidsson

Incident Manager

941 64 817

henrik.arvidsson@​lindbak.no