Administrasjon

Besøk:
Nordslettvegen 1
7038 Trondheim


Post:
Postboks 2435 Torgarden
7005 Trondheim

Send en forespørsel

Finn oss på Facebook

Lindbak ledelse

Jan Petter Lindbak

Jan Petter Lindbak

Adm. direktør

93457897 | LinkedIn

jan.petter.lindbak@​lindbak.no

Dag Kleven

Dag Kleven

Viseadministrerende direktør

93457820 | LinkedIn

dag.kleven@​lindbak.no

Ingunn Laugen

Ingunn Laugen

Markeds- og kommunikasjonssjef

91165068 | LinkedIn

ingunn.laugen@​lindbak.no

Silje Veronica Færestrand

Silje Veronica Færestrand

Leder HR og Organisasjonsutvikling

+4740211528

silje.faerestrand@​lindbak.no

Keir Olsen

Keir Olsen

Direktør Teknologi & IT

92065781 | LinkedIn

keir.olsen@​lindbak.no

Mats Thorvaldsen

Mats Thorvaldsen

Daglig leder

+4741646202 | LinkedIn

mats.thorvaldsen@​lindbak.no

Børge Brattli

Børge Brattli

Operativ leder

99218686 | LinkedIn

borge.brattli@​lindbak.no

Interiør - Nasjonale støttefunksjoner

Simon Morseth

Simon Morseth

Salgsdirektør Interiør - Offentlig Næringsliv

93457795 | LinkedIn

simon.morseth@​lindbak.no

Grethe Olaussen

Grethe Olaussen

Senior rådgiver - interiør

97126408

grethe.olaussen@​lindbak.no

Terje Furu

Terje Furu

Salgsdirektør Interiør - Privat Næringsliv

90099034 | LinkedIn

terje.furu@​lindbak.no

Ulla Britt Morseth

Ulla Britt Morseth

Nasjonal KAM offentlige anskaffelser

46631806

ulla.morseth@​lindbak.no

Erik Spjøtvold

Erik Spjøtvold

Fagansvarlig gardiner og solavskjerming

95930032

erik.spjotvold@​lindbak.no

Kathrine Paulsen

Kathrine Paulsen

Rådgiver Anbud og Interiør

93452521 | LinkedIn

kathrine.paulsen@​lindbak.no

Nora Nystuen

Nora Nystuen

Senior Rådgiver Anbud

nora.nystuen@​lindbak.no

Tone Rekdal

Tone Rekdal

Key Account Manager

90854321

tone.rekdal@​lindbak.no

Teknologi - Nasjonale støttefunksjoner

Simon Kahn

Simon Kahn

Fagleder Kaffe

93457786 | LinkedIn

simon.kahn@​lindbak.no

Lasse Szabo

Lasse Szabo

Leder Lindbak Import AS

93014011

lasse.szabo@​lindbak.no

Tone Larsen

Tone Larsen

Leder Lindbak Service

99034411

tone.larsen@​lindbak.no

Kjetil Undset

Kjetil Undset

Produktspesialist MFP

91640129

kjetil.undset@​lindbak.no

Marked og netthandel

Marianne Tronrud

Marianne Tronrud

Leder Lindbak Web

90145111

marianne.tronrud@​lindbak.no

Stine Geving

Stine Geving

Digital markedsfører og bærekraftskoordinator

92202833

stine.geving@​lindbak.no

Caroline Siggestrøm

Caroline Siggestrøm

Grafisk Designer

40830805 | LinkedIn

caroline.siggestrom@​lindbak.no

Amanda Wold

Amanda Wold

Netthandelskoordinator

95738350

amanda.wold@​lindbak.no

Innkjøp og kundesenter

Irene Lien

Irene Lien

Innkjøper/ Kundesenter

+4792291133

irene.lien@​lindbak.no

Gro Jeanette Bolseth Johnsen

Gro Jeanette Bolseth Johnsen

Innkjøper/ Kundesenter

+4741458477

gro.johnsen@​lindbak.no

Amanda Moe

Amanda Moe

Innkjøper

45435746

amanda.moe@​lindbak.no

Øyvind Stølan Nydal

Øyvind Stølan Nydal

Innkjøper

90162707

oyvind.nydal@​lindbak.no

LindbakGruppen, administrasjon

Økonomi

Monica Hagen

Monica Hagen

Konsernregnskapssjef

93090658

monica.hagen@​lindbak.no

Hilde Tøssebro

Hilde Tøssebro

Senior regnskapskonsulent

48002465

hilde.tossebro@​lindbak.no

Beate Glørstad Laukholm

Beate Glørstad Laukholm

Regnskapsmedarbeider

+4797148276

beate.glorstad@​lindbak.no

Kristel Johansen

Kristel Johansen

Kontormedarbeider

+4792222188

kristel.johansen@​lindbak.no

Endre Sæther Fasting

Endre Sæther Fasting

Regnskapsmedarbeider

+4793094465

endre.fasting@​lindbak.no

Christine Solem

Christine Solem

Økonomimedarbeider

48101091

christine.solem@​lindbak.no

Sanel Bojadzic

Sanel Bojadzic

Regnskapsmedarbeider

+4748641359

sanel.bojadzic@​lindbak.no

Ingvill Strand Malme

Ingvill Strand Malme

Business Controller

99498145

Ingvill.Malme@​lindbak.no

Sissel Vedvik

Sissel Vedvik

Regnskapsmedarbeider

47077361

sissel.vedvik@​lindbak.no

Styre

Tore Lindbak

Tore Lindbak

Styreleder

93457899

tore.lindbak@​lindbak.no

Morten Lindbak

Morten Lindbak

Styreleder

93457898

morten.lindbak@​lindbak.no