Decosisth Tessile Fabrikk Mennesker

Anstendige arbeids- og miljøforhold hos vår sømleverandør i Romania

Lindbak er medlem av Etisk handel Norge som vil si at vi har forpliktet oss til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Som aktør i næringslivet har vi en stor påvirkning på samfunnet og miljøet og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til positiv utvikling, ikke bare i vår egen virksomhet, men i leverandørkjeden også. Det innebærer blant annet å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden.

Les mer her

Sømbedriften Decosisth SRL i Cluj, Romania

I forbindelse med arbeidet om å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold har vi vært på besøk hos en av våre leverandører for å diskutere miljø, sosiale og økonomiske forhold sammen. Nordvest i Romania, i byen Cluj ligger en av våre leverandører av søm, Decosisth SRL som eies og drives av ekteparet Adina Hoffman og Dan Hoffman.

Decosisth Tessile Dan Adina Hoffman

Bedriften tok over lyse og tilfredsstillende lokaler til en avviklet sømbedrift juli 2021, i tillegg til deres varelager av tekstiler. En utfordring har vært plassen det gamle varelageret har tatt i lokalet, og de har derfor hatt fokus på å få solgt unna disse tekstilene for å gi større arbeidsrom for de ansatte. Her har Lindbak bidratt og har fortsatt fokus på å plukke varer fra varelageret som gjør at begge parter sparer tid, penger og miljø.

Decosisth Tessile Fabrikk

Fra tre måneders kontrakter til faste stillinger

Sømbedriften har i dag seks ansatte og leier inn tidligere ansatte etter behov. Alle ansatte er rumenske statsborgere bosatt i byen Cluj der fem er kvinner og en mann med en gjennomsnittsalder på 40 år+. Fire av de seks ansatte hos bedriften har tidligere jobbet på 3 måneders kontrakter, men etter evaluering og gjennomgang av oppdragsmengde fra Lindbak på kort og lengre sikt, ble det besluttet at de skulle gå over til faste stillinger for alle 6 ansatte. Et tiltak som gir de ansatte muligheten til å spisse sine ferdigheter og skaper en trygg og forutsigbar arbeidshverdag.

Decosisth Tessile Det syes gardiner

Gjenbruk av stoffrester og avskjær

Avfall av stoffrester og avskjær er en av de største utfordringene i tekstilbransjen. I lys av miljøutfordringer knyttet til stoffrester og avskjær har bedriften tatt grep og produserer små vesker, forkle m.m. av restene fra produksjonen sin for videresalg.

Decosisth Tessile Vesker reststoff

Vi er takknemlig for å ha en god og motivert leverandør med oss på laget. Fremover vil vi blant annet se på muligheten for en Oeko-Tex sertifisering som er en merkeordning av produktsikkerhet og bærekraftig produksjon innenfor tekstilindustrien. I tillegg til en "forslagskasse" der ansatte kan komme med anonyme innspill til arbeids- og miljøforhold og annet. Sammen vil vi jobbe mot en enda mer bærekraftig forretningspraksis.

Lindbak RE:design - Tiltak for å minimere restestoff og avskjær fra tekstilbransjen
Toppbilde Lindbak R Edesign
Produkter som lages av reststoff og avskjær som går under konseptet Lindbak RE:design.

Vil du vite mer? Ta kontakt: