Lindbak Gjøvik-Kjersti og Mats utenfor Ringveien 16-ansatte

BREEAM-sertifiserte bygg

Gir gevinster som lavere energiforbruk og bedre trivsel

Lindbak har et uttalt mål om å redusere sitt energiforbruket og å sørge for en mer bærekraftig drift på alle sine lokasjoner. Å flytte inn i BREEAM-sertifiserte bygninger er en del av det konkrete handlingsplanene.

Da Lindbak Gjøvik skulle finne nye lokaler, var bærekraftig drift en viktig faktor for valg av lokale. De tidligere lokalene gikk over tre etasjer, med høyt strømforbruk og dårlig arealutnyttelse. Daglig leder Kjersti Skarpodde Paulsen ledet prosessen med å finne nye og mer bærekraftige lokaler i januar 2020.

- I våre gamle lokaler leide vi tre etasjer. Vi hadde altfor mye plass, og varmet opp mye areal som ikke ble brukt. Bygget var gammelt, og manglet godt varmeanlegg, og vi så at strømforbruket var ekstremt høyt. I og med at vi er en organisasjon der mange selgere og teknikere er på farten, ble det enda mer tydelig at vi varmet opp mye bygnings-masse som ikke var i bruk på daglig basis. Lokalet ble mer en utstilling enn et showrom vi kunne bruke i praksis. Jeg hadde et ønske om å finne et nytt og miljøvennlig bygg, som i tillegg reduserte forbruket, både i kvadratmeterpris og i energiforbruk, sier Kjersti.

Lindbak Gjovik velkomstomrade

Lindbak en del av det første BREEAM-sertifiserte bygget i Oppland

Lindbak Gjøvik leverte i samme periode kontormøbler og kaffe- og AV-løsninger til Tema Eiendom i Ringveien 16 – Opplands første bygg som både er prosjektert som passivhus og BREEAM-NOR Very Good-sertifisert. Kjersti ble oppmerksom på at TemaEiendom søkte flere leietakere.

- Tema Eiendom ønsket seg partnere i bygget som skulle komplettere tjenestene og leveransene deres. Mesterhus var allerede leietaker, og de så verdien av at Lindbak kunne stå for total innredning og rådgiving. Mulighetene i relasjonen til gode samarbeidspartnere ga oss store fordeler, og i tillegg fikk vi reduserte husleieutgifter og lavere utslipp, sier Kjersti.

- Vi har ønsket å legge lista høyt for bygget vi selv skal bo i. Dette er et signalbygg som også viser retningen for hvordan vi ønsker å bygge våre bygg i fremtiden, sier salgssjef for prosjekt i Tema Eiendom, Dagfinn Lerberg.

Solcelleanlegg skal produsere 10.000 kWh i året

Det er lagt stor vekt på de tekniske løsningene i Ringvegen 16, med mål om lavest mulig energibruk. På taket er det et solcelleanlegg som skal produsere 10.000 kWh per år. Solcelleanlegget skal bidra til byggets fellesanlegg, og i perioder med overproduksjon vil strøm bli levert til nettet. Bygget har også luft-vann-varmepumper. Disse gir varme til varmebatteriene i ventilasjonsanlegget som blåser oppvarmet luft. Spisslasten av varme blir tilført av panelovner. Lerberg fastslår at det for eiendomsselskapet er en viktig del av totaltilbudet å ha et bygg helt i toppnivå innen miljø og energi.

Smart utnyttelse og fleksible løsninger

For Lindbak Gjøvik betyr dette i praksis langt færre kvadratmeter.

- Showrommet vårt har gått fra å være en utstilling, til områder og løsninger vi bruker aktivt i hverdagen. Som eksempel er de tre møterommene vi viser frem noe vi selv bruker, og de er mer tilpasset det vi skal selge, sier Kjersti fornøyd.

Avdelingen har hatt fokus på å tilpasse lokalene slik at de ansatte kan jobbe effektivt og samhandle på en enklere og bedre måte.

- Tanken nå er derfor at vi rullerer på kontorplassene, i tillegg har vi et prosjektrom der vi jobber sammen. På den måten er lokalet tilpasset våre behov for samhandling og effektive arbeidshverdager. Tanken er å jobbe ut fra «Hvilket behov har jeg i dag og hvilke arbeidsoppgaver skal jeg gjøre. Trenger jeg samhandle med andre, eller skal jeg sitte mye i telefonen og jobbe med administrative oppgaver».

Mange selgere er ofte ute, og har ikke behov for fast kontorplass. Med tanke på COVID-situasjonen og mye hjemmekontor i 2020, har vi vært veldig heldige med timingen. Vi gleder oss til å kunne jobbe mer sammen på kontoret.

Fakta om bygget Lindbak Gjøvik Bilder

Lindbak Bodø – neste aktør inn i Norges nordligste BREEAM-sertifiserte bygg

I november 2020 flyttet også Lindbak Bodø inn i den BREEAM Excellent-sertifiserte bygningen BIG Innovation Gate.

På lik linje som i Gjøvik var det viktig for Lindbak Bodø å følge Lindbak sine verdier rundt miljø og bærekraft når vi flytte inn i et nytt bygg. BIG var et bygg der hvor Hundholmen byutvikling (utbygger/huseier) prøvde å samle Bodøs mest innovative og nyskapende bedrifter og med vårt øye for kontorinnredning og kontorteknologi passet vi inn sammen med de andre leietagerne som Signal, First Scandinavia, Mestergruppen, BDO osv.

2020 Lindbak BIG Bodø bygget 7

Bygget åpnet i mai 2020 og regnes som et av Nord-Norges mest moderne kontorbygg. Bygget er tilrettelagt for komfort, inneklima, transport, sykkelparkering og dusjer, og er garantert uten giftstoffer. Lindbak har innredet kantinen i bygget, og valgene har her også falt på naturlige materialer som ubehandlet tre, betong og mose på veggene.

- Strøm en del av fellesutgiftene, og vi merket i vinter stor forskjell på temperatur i bygget og på generert strøm-forbruk. I vårt gamle lokale måtte vi ha på varmeovner konstant, mens her er det alltid ok temperatur og vi vet at energiforbruket likevel har blitt redusert, sier Andreas Dahl, lederen for Bodø-avdelingen.

Lindbak Bodø BIG fasade

Mer trivsel, effektivitet og samhandling

Bygget ligger i gangavstand til Bodø sentrum. I tillegg til energiforbruk, mener avdelingslederen det også har påvirket faktorer som helse og trivsel på arbeidsplassen. Bygget ligger i gangavstand til Bodø sentrum, og daglig leder Andreas og hans team har merket dette godt i daglig kundeaktivitet:

- Beliggenheten gjør at vi har anledning til å gå til en del kundemøter, noe som er både behagelig og avslappende. Det er også mulighet til å bruke el sparkesykkel som alternativt fremkomstmiddel til bil, siden mange av kundemøtene foregår i nærheten.

Lindbak Bodø BIG kantine
- Før var vi fordelt på to etasjer og møttes maks til lunsj. Nå sitter vi alle i samme etasje, og det er mye enklere å samhandle med hverandre Samtidig er det enklere å forstå hverandres arbeidshverdag.
Lindbak Bodø Andreas Ørjan Marit

Andreas ser også store fordeler med tanke på de ansattes trivsel og effektivitet.

- Vi har gått fra å sitte på cellekontor til at vi nå sitter i åpent landskap. Før var vi fordelt på to etasjer og møttes maks til lunsj. Nå sitter vi alle i samme etasje, og det er mye enklere å samhandle med hverandre. Samtidig er det enklere å forstå hverandres arbeidshverdag. Gevinsten er at vi som avdeling samarbeider mye bedre nå. Der vi før spiste lunsj puljevis, sitter vi nå sammen og spiser lunsj. De fleste har ønske om å være på kontoret istedenfor å sitte på hjemmekontor. Jeg tror mange vil være enig i at vi har fått et bedre arbeidsmiljø og at vi trives på jobb.

Lindbak Bodø Bærekraftsmål Ørjan
Fakta om bygget Lindbak Bodø Bilder