Baerekraftig IT bilde

Bærekraftig IT

Globalt produseres det 60 millioner tonn el-avfall hvert år. Tallet er stadig økende, som gjør el-avfall til en raskest voksende avfallstrømmen i verden. Kun 20 % av verdens e-avfall håndteres skikkelig, og det finnes lite data om de resterende 80 %. Dette medfører et tap av verdifulle ressurser, som burde utnyttes i stedetfor å presse jordas tålegrenser med overforbruk av naturressurser. Det er allerede knapphet på en noen mineraler og metaller som kreves til produksjon av nye PCer, samt mye annen industri.

Les mer i rapporten «A New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot» - World Economic Forum 2019.

Visste du at ca. 700 millioner bærbare datamaskiner blir kastet årlig?

Mye tyder på at det datamaskinene kastes på grunn av at forbrukeren regner utstyret som utdatert eller ødelagt, selv om det fremdeles kan brukes. Dette ønsker vi i Lindbak IT å gjøre noe med, slik at vi sammen med våre kunder kan oppnå både økonomiske og miljømessige fordeler. I Norges klimaplan for 2021-2030 er elektroniske produkter, herunder IT, nevnt som første av syv prioriterte verdikjeder i arbeidet med å oppnå sirkulærøkonomi og flere vesentlige klimamål. Lindbak IT ønsker å være en pådriver for grønn omstilling av IT-bransjen og bidra til å redusere utslipp fra vår verdikjede. Derfor vil vi anbefale- og legge til rette for at våre kunder kan øke andel av brukt utstyr i IT-anskaffelser.

Derfor tilbyr vi «RE PC», som er brukte og refurbished enheter av god kvalitet. Vi har også lansert vår nye leiemodell «Fleksibel PC-leie». En bærekraftig, fleksibel, kostnadseffektiv og sirkulær løsning for din bedrift. Med Lindbak:RE PC og Fleksibel PC-leie kan du både spare penger og samtidig spille en viktig rolle i den grønne omstillingen ved å bidra til å redusere mengden el-avfall og tap av verdifulle ressurser.

Les mer om Lindbak:RE PC Les mer om Fleksibel PC-leie

Digital bærekraft

Digital sektor står for ca. 4% av det globale karbonavtrykket totalt. Dette er omtrent det samme som flyindustrien. Utslippet kommer primært fra energi- og strømforbruk knyttet til datatrafikk og lagring fra våre digitale aktiviteter og tilhørende infrastruktur. På grunn av den eksponentielle veksten av digitale aktiviteter og datatrafikk, anslår man at sektoren vil stå for omtrent 20 % av det globale energiforbruket innen 2030. Samtidig viser undersøkelser at 90 % av all produsert data ansees som digitalt avfall. Det vil si at store deler at dette energiforbruket er unødvendig og bortkastet.

Energi, spesielt i form av fornybar kraft, er utpekt som en av de største utfordringene i arbeidet med å realisere vesentlige klima- og bærekraftsmål. Dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 2°C (helst 1,5°C) og redusere klimagassutslipp med 55 % innen 2030 må vi sørge for at digitaliseringen er bærekraftig. På dette området må IT- bransjen og forbrukerne ta ansvar og sørge for at man unngår unødvendig energiforbruk fra datatrafikk og lagring.

Derfor har vi lansert tjenesten Sirkulær IT-rådgivning. En helhetlig tjeneste for å hjelpe din bedrift med å gjøre innkjøp, bruk og avhending av IT mer bærekraftig. Gjennom vårt eget rammeverk for digital- og bærekraftig omstilling, hjelper vi kundene med å få kontroll- og ta ansvar for utslipp og miljøavtrykk som følge av deres IT-bruk.

Les mer i rapporten LEAN ICT- TOWARDS DIGITAL SOBRIETY ("The shift project").

Samsvarsforpliktelser

De fleste bedrifter har gode muligheter for å redusere og kutte sine utslipp ved å endre til en mer miljøvennlig praksis for innkjøp og bruk av IT-utstyr.

Bedrifter som har kontroll på- og kan fremvise tall på utslipp og miljøpåvirkning knyttet til IT og digital aktivitet, vil oppnå fordeler i arbeidet med å overholde gjeldende kvalitetsstandarder, forpliktelser, krav og retningslinjer for helhetlig bærekraftrapportering, klimaregnskap og aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis GRI, CSRD, ISO 14001 o.l.

Beskrivelse av vår rådgivningsprosess

Unødvendige anskaffelser eller uregelmessig bruk av IT gir både unødvendige kostnader og negativ miljøpåvirkning.

Sirkulær IT-rådgivning innebærer en full gjennomgang av IT-utstyr, digitale verktøy og driftsprosesser, slik at kunden får en komplett oversikt over bedriftens digitale arkitektur, IT-infrastruktur og utslipp knyttet til IT-bruk. Med utgangspunkt i denne oversikten gjør vi en tilstandsvurdering som grunnlag for videre veiledning og digitaliseringsprosess. Målet er at bedriften skal oppnå mest mulig gevinst fra anskaffelser og bruk av digitale verktøy. Og minst mulig utslipp og miljøavtykk i prosessen. Deretter gjør vi en grundig vurdering av hvilke løsninger som passer best for deg og din bedrift. Eventuelt hvordan du kan oppnå maksimal utnyttelse av digitale verktøy som allerede er tatt i bruk.

Vil du vite mer - kontakt oss
Figur Lindbak IT illustrasjon baerekraftstrappa


Magnus Nygård

Daglig leder, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

«Sirkulær IT-Rådgivning og IT-miljørapporten har gjort våre ansatte mer bevist på over våre klima- og miljøfotavtrykk knyttet til IT. Nå jobber vi bevist for å få disse utslippene ned. Som arbeidsgiver er det nyttig med fakta og gode rapporter for å forankre miljøarbeidet i organisasjonen. IT-miljørapporten har hjulpet oss mye i dette arbeidet knyttet til IT.»

Våre sirkulære IT-tjenester

Lindbak:RE PC er en gjenbruksmaskin av god kvalitet. De brukte maskinene vi tilbyr har gjennomgått omfattende kvalitetskontroller, testing, nødvendige oppgraderinger og sikker sletting i henhold til gjeldende standarder. En "RE PC" er et godt alternativ til deg som vil gjøre et grønt valg.

Vi tilbyr et bredt utvalg av brukte PCer, nettbrett, mobiler og teknisk tilbehør i samarbeid med ledende aktører og distributører. Vi oppdaterer jevnlig sortimentet, slik at du alltid kan finne interessante og relevant produkter. Alle brukte maskiner gjennomgår nødvendige oppgraderinger, vedlikehold, rengjøring og grundig testing, og vi tilbyr en garanti på 2-3 år på alle brukte maskiner.

Les mer om Lindbak:RE PC her

LINDBAK fleksibel PC-leie gir deg som kunde tilgang til skalerbare løsninger, som enkelt kan tilpasses endringene i organisasjonen din. Du kan også bytte ut eller oppgradere PC-utstyr etter hvert som behovet endrer seg. Brukte PCer, nettbrett, mobiler og og teknisk utstyr tar vi retur for å gjøre de klar for nye eiere. Du kan leie per produkt, leie et sett med produkter eller leie per ansatt. Med et fast kontaktpunkt hos oss sørger vi for at du til enhver tid har det optimalt teknisk IT-utstyr på kontoret, til en lav og forutsigbar pris.

Les mer om Fleksibel PC-leie

Tjenesten «sikker og bærekraftig avhending» hjelper din bedrift med ansvarlig avhending av IT- utstyr. Vi håndterer avhendingsprosessen med hensyn til IT-sikkerhet og bærekraft. Vår avhendingsmetode innebærer sikker sletting av alle enheter i henhold til råd og anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Personopplysninger og annen sensitiv data på avveie kan gi store konsekvenser, og det er et lovpålagt krav om sikker sletting i personvernloven. Dette er dermed vår viktigste prioritering når vi skal hjelpe bedrifter med å avhende brukt IT-utstyr.

Les mer her