Lindbak har som mål å bli Norges ledende aktør på bærekraftig utvikling innen våre bransjer. Denne målsetningen forplikter, og vår totale strategi bygger på dette fundamentet. I Lindbak er vi opptatt av at vår verdiskapning skal være bærekraftig, og vi bryr oss om hverandre, miljøet og samfunnet vi jobber og lever i. Vi tror at framtidens vinnere vil være de aktørene som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

Vi i Lindbak ønsker å ta et annerledes standpunkt til Black Week og Black Friday. Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer deg derfor bare til å handle det du faktisk trenger, samt å handle varer av god kvalitet som kan leve i generasjoner.

Istedenfor å ha Black Week tilbud velger vi heller å donere NOK 50 000,- til Barnekreftforeningen!

Barnekreftforeningen jobber for at ingen barn skal dø av kreft

Annen hver dag får et barn i Norge kreft, og barnekreft er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant barn i alder 1-14 år i Norge. Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Deres mål er at ingen barn skal dø av kreft.

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL