Fremtidens arbeidsplass

På fremtidens arbeidsplass er det behov for tilpasninger av både interiør og rutiner, slik at ansatte føler seg trygge mot smitteoverføring. Her er våre tips til hvordan du innreder fremtidens arbeidsplass.


Avstand og skjerming

Etter at mange de siste 10-15 årene har gått fra å sitte på cellekontor til å sitte i åpent kontorlandskap, vil det igjen bli behov for å skjerme hver enkelt ansatt på en bedre måte. Særlig gjelder dette faktorer som større avstand mellom de ansatte, tydeligere soner med mindre sirkulasjon, og bedre skjerming av den enkelte kontorplassen.

Et enkelt og effektivt grep er økt bruk av romdelere, som bidrar til at lokalene deles opp i hensiktsmessige soner. Fysisk avdeling av et stort rom vil føre til mindre sirkulering av ansatte, og være et effektivt grep for å skape færre kontaktpunkter. Romdelere kan også bidra til mer naturlige årer til og fra for eksempel kjøkken og toaletter.

På den enkelte arbeidsstasjonen vil gulv- eller bord-monterte skillevegger gjøre at hver enkelt ansatt sitter skjermet og blir minimalt eksponert for sine kolleger. Foruten at dette vil være gunstig med tanke på smitteforebygging, bil det også være et gode for alle de som opplever det som forstyrrende å sitte åpent kontorlandskap.

Håndvask og håndsprit

Det grunnleggende rådet for å minske risikoen for smitteoverføring er god håndhygiene og å holde god avstand til hverandre. En god håndvask med såpe og lunkent vann er bedre enn å bruke håndsprit, men gjennom dagen forenkler det situasjonen for mange at det fortsatt plasseres håndsprit lett tilgjengelig rundt om i lokalet.

Berøringsfrie løsninger

Selv om det etableres gode retningslinjer for hvordan den enkelte ansatte skal sørge for minst mulig risiko for smitteoverføring, vil det på mange arbeidsplasser likevel være behov for tiltak på særlig utsatte steder. Typiske overflater som mange berører i løpet av en dag på kontoret er dørhåndtak og kaffemaskiner. For begge disse finnes det berøringsfrie løsninger i form av dører med fotoceller og kaffeautomater som automatisk fyller koppen når du setter den på en plattform.

På større arbeidsplasser med kantine hvor ansatte betaler selv, vil betalingsterminaler med «tapping» være et effektivt tiltak. Et godt alternativ kan være å ta i bruk bedriftsinterne kort med lignende funksjon, som fylles på av hver enkelt ansatt.

Egnede overflater

Renholdsbransjen har naturlig nok allerede vært nødt til å endre på enkelte rutiner for vasking ute hos bedrifter, for å hindre at utsatte overflater potensielt overfører smitte. I tillegg vil det også bli behov for en større bevissthet rundt valg av materialer, og hvor de ulike materialene egner seg best, med tanke på effektiv og smittevennlig rengjøring.

For eksempel vil glatte overflater og tre være et gunstig valg på møterom og lignende, som mange ansatte potensielt er i kontakt med hver dag. Samtidig vil skinn og andre materialer med ru overflate være mer egnet på den personlige arbeidsstasjonen, hvor man i større grad har kontroll på de ulike berøringspunktene.

Les også om fremtidens hjemmekontor