Huddle rom mellomstort møterom_Mennesker_video-kamera

Slik blir du en god digital leder

Hva kreves av deg som sjef når du skal trekke i tråder, motivere og kontrollere når medarbeiderne flytter på hjemmekontor og du blir en digital leder?

Å lede din bedrift gjennom de ti neste årene blir garantert helt annerledes enn de ti siste årene. Den teknologiske utviklingen har vært stor, men den har stort sett gjort det enklere og mer effektivt for oss å jobbe slik vi alltid har gjort.

Nå endres arbeidshverdagen raskt, og utviklingen fikk en flying start med koronakrisen. Hvordan skal du som leder tilpasse deg fremtidens arbeidshverdag, når bedriften blir en digital arbeidsplass der du ser medarbeiderne vel så ofte på Teams som i fysiske møter?

Her er noen tips for å bli en god digital leder.

1. Se ulike behov hos de ansatte

Noen er født med større evne til selvledelse enn andre. Og mens denne forskjellen nok kan være synlig også i et klassisk kontorlokale, vil det bli enda tydeligere i en digital arbeidsplass hvem som fint styrer arbeidsdagen sin fint selv, og hvem som trenger litt mer rettledning.

Folk trenger å bli sett, men ikke kontrollert. Tilpass likevel kontakten med hver enkelt medarbeider til behovet som den enkelte har.

Huddly for streamers and professional consultants

2. Skift fokus i evaluering av de ansatte

I en arbeidshverdag med alle ansatte på samme sted, kan sjefen i stor grad lede selve prosessen.

Som en digital leder har du mindre kontroll på prosessen, du må gå over til å evaluere resultater. Men husk at det ofte er andre faktorer enn medarbeiderens innsats som påvirker resultatet, sørg derfor å verdsette innsats.

Huddle room 02_Mac-video-Mennesker

3. Legg til rette for gode videomøter

Med mange deltakere på Teams er ofte rådet å si noe kun når du får ordet og ellers ha mikrofonen mutet. Det skaper en kunstig høy terskel for å ta ordet, sammenlignet med et fysisk møte rundt bordet.

Husk at møter ikke er en informasjonskanal, men et verktøy for samhandling der kun de som er relevante for temaet på møtet er med. Med få deltakere blir det lettere å ta ordet og en tryggere atmosfære for de som måtte være usikre i videomøter.

Huddly Go Huddle Room use_Mennesker-PC-videomøte.jpg

4. Skap en «virtuell lagånd»

Det uformelle båndet mellom kolleger er viktig. Praten ved kaffemaskina og småprat ved inngangen til møter er ikke bare hyggelig, forskning viser at det også er positivt for effektiviteten.

Sørg for at også operative møter er sosiale, ved å innlede med en runde «rundt bordet» hvor folk kan komme dele noe personlig. Bruk gjerne også Teams eller andre plattformer til rent sosiale ting, som quiz eller spis lunsj sammen. Det høres kanskje rart ut å spise lunsj med kollegene på Teams, men dette vil være et fint avbrekk i en litt monoton arbeidsdag på hjemmekontoret.

I Stock 1290123092 videomote mennesker

5. Invester i gode løsninger for medarbeiderne

Alt tyder på at hjemmekontoret blir en permanent del av framtidens digitale arbeidsplass og ikke bare en midlertidig unntakstilstand, slik det var våren 2020. Legg til rette for gode arbeidsplasser også hjemme. Ikke alle har plass til et eget kontor, men gode kompakte og plassbesparende løsninger gjør at du sørger for å gjøre situasjonen så god som mulig. Hvis dine ansatte skal jobbe med kjøkkenbordet eller i senga, vil det fort slå tilbake på bedriften i økt sykefravær.

Haag Creed hevsenk arbeidsbord hjemmekontor menneske kvadratisk

6. Sørg for å forstå og ta grep om den teknologiske utviklingen.

– Digital ledelse er ikke noe annet enn endringsledelse, hevder teknologiskribent Arild Haraldsen i et innlegg i digi.no. Han påpeker at du trenger kunnskap om hvordan IT kan skape verdier og endre prosesser i bedriften din, det som på fint heter «strategisk IT-kompetanse», men at dette ikke gjør en god digital leder i seg selv.

Mens strategisk IT-kompetanse handler om å forstå, er «digital ledelse» å gjøre, skriver Haraldsen.

I Stock 1202700036 mote video

- Haraldsen har delvis rett. Det er ingen tvil om det ikke er nok å bare forstå teknologien. Men samtidig synes jeg han undervurderer de utfordringene mange ledere står overfor. Noen er gode på teknologi, mens andre har helt andre styrker som leder, og da trenger de gode rådgivere. Du må forstå – eller ha noen som forstår teknologien, og du må ta grep om hvordan din bedrift bruker teknologien, sier Mats Thorvaldsen i Lindbak IT.

Ønsker du å vite mer om hvordan du tar grep om den teknologiske utviklingen? Ønsker du å gjøre din bedrift sikrere og mer effektiv?

Les mer her