«Kontorlandskap» - hva er egentlig det?

Ofte blir «åpent kontorlandskap» brukt som motsats til den gamle modellen med ett cellekontor per medarbeider. Men hva slags løsning som passer din bedrift er det egentlig bare du og dine medarbeidere som kan svare på. Her får du fem tips for å komme litt nærmere svaret.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker og byggherre for mange statlige byggprosjekter. De har én arealnorm å forholde seg til når staten planlegger kontorbygg, uansett hvem som skal flytte inn; 23 kvadratmeter per ansatt. Men hva disse 23 kvadrameterne brukes til, varierer. Åpent kontorlandskap er bare ett av virkemidlene, samtidig som også kontorlandskap kan løses på mange ulike måter.

- Om én åpen løsning ikke fungerer, betyr ikke det at alle åpne løsninger er dårlige, skriver Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen i en kommentar på NRK Ytring.

Statsbygg valgte aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Må kartlegge bedriftens behov

Terje Furu i Lindbak er enig.

- Det er ikke slik at én åpen løsning passer alle, kontorlandskapene bør være like forskjellige som bedriftene. Det med 23 kvadratmeter blir noe teoretisk når man bygger om eksisterende lokaler, men prinsippet blir det samme: Hvordan kan vi best utnytte de lokalene bedriften disponerer? Svaret på det får vi når kartlegger behovet sammen med bedriften, sier Terje.

Kan dagens utfordringer definere fremtidens kontor?

En vandrehistorie om forhistorien til den første PC’en forteller om hvordan utviklerne intervjuet en rekke brukere av skrivemaskiner, om hva de ønsket seg av ny teknologi. Det svaret som oftest gikk igjen, var «bedre rettetast».

Historien er selvsagt ikke sann, men den sier noe om at man som regel vil se behov for utvikling ut fra den virkeligheten man kjenner her og nå.

Det er viktig å finne bedre løsninger på dagens behov, men det er vel så viktig å tenke morgendagens behov. Når du gjør endringer i kontorlokalene nå, er du med og bygger fremtidens kontor. Her er mer bruk av hjemmekontor og digital samhandling noen stikkord, samtidig som selve kontoret i større grad blir et møtepunkt, en sosial arena og bedriftens ansikt utad.

Slik sikrer du deg at en ombygging av deres arealer vil stå seg i framtiden:

1. Ta med alle medarbeidere på råd

Det er de som skal produsere bedriftens verdier, enten det er varer eller tjenester, og de vet som oftest hvor skoen trykker. Og skifter dere fra cellekontor til åpne løsninger, utform enkle spilleregler for kontorlandskapet sammen med de ansatte.

2. Arealene kan og bør brukes til noe mer enn bare kontorplasser og møterom

Hvordan kan du bruke deres tilmålte kvadratmeter til å fremme motivasjon, trivsel og samhandling? Trenger dere auditorium, bordtennisrom, eller ballbinge?

3. Hva trenger dere av møterom, og hva slags møterom?

Mens kontorlokaler tidligere ble bygd med ett eller flere store møterom, er nå anbefalingen å heller bygge flere mindre møterom med audiovisuelt utstyr som legger til rette for gode digitale møter.

4. Hva trenger dere av stillesoner?

Ta hensyn til at noen innimellom trenger et rolig område for å kunne konsenterere seg, eller for å ta snakke om sensitive saker, enten det er i et fysisk møte eller over en digital plattform.

5. Hva trenger dere av teknologi på alt fra IT til audiovisuelt utstyr?

Trenden med hjemmekontor og lavere terskel for videomøter bør følges opp av utstyr som møter behovet. Les mer om AV-utstyr i møterom (lenke)